Satelity obserwacyjne pomagają w transformacji biednych regionów

0

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), współpracując z Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i rządem Madagaskaru, udostępniła satelity obserwacyjne, których zadaniem jest zbieranie danych pomocnych w opracowywaniu projektów rozwoju najbiedniejszych części Madagaskaru.

Madagaskar jest wyspą leżącą na wschód od Afryki na Oceanie Indyjskim. Jest krajem typowo rolniczym, borykającym się z postępującym przeludnieniem. Tym większym zagrożeniem dla upraw jest jałowa gleba ferralitowa oraz postępująca erozja ziemi (ze względu na młodą rzeźbę terenu, a także z winy człowieka – prowadzono tam gospodarkę rabunkową, wypalając drzewa i sawanny, co ostatecznie doprowadziło do wyjałowienia gleby).

Satelity ESA prowadzą monitoring w trzech celach. Pierwszy z nich to wzmocnienie ochrony upraw poprzez kontrolę sieci irygacyjnych oraz ich rozbudowę na nowe obszary. Obserwacje prowadzone są w suchym, zagrożynym klęskami głodu regionie Mandraré Basin. IFAD stworzyło w tym miejscu 7000 hektarów nawodnionej ziemi pod uprawę ryżu, czosnku lub cebuli.

W regionie Menabe realizowane jest kolejne z założeń – zbieranie danych w celu opracowania planów rozwoju dla tego obszaru. Wiąże się to z utworzeniem mapy powierzchni (łącznie ze wzniesieniami terenu). Na podstawie tych informacji tworzone będą systemy osuszania gleby i odprowadzania wody w rejonach, gdzie ziemia „pływa” na skutek opadów.

Ostatni z celów, realizowany w ścisłej współpracy z rządem, to określenie praw do ziemi poszczególnych farmerów. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, przedstawiające mozaikę pól uprawnych, pozwolą na sformalizowanie praw własności.

IFADInternational Fund for Agricultural Development – jedna z komórek Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1977 roku. Celem IFAD jest polepszenie warunków życia w najbiedniejszych, rolniczych regionach i walka z głodem. Realizacja celów, w założeniach, opiera się na dawaniu „wędki”, tzn.: udostępnianiu technologii i wiedzy na jej temat oraz ochronie ziemi i wody.

(Źródło: ESA)

Comments are closed.