PROXIMA 2/2011 już dostępna

0

Jest już dostępny kolejny numer (2/2011) biuletynu obserwatorów gwiazd zmiennych PROXIMA.

Kolejny numer (2/2011) biuletynu obserwatorów gwiazd zmiennych PROXIMA jest już do pobrania. Jest on nieco inny niż poprzednie – przede wszystkim jest rozszerzony. Staraliśmy się bowiem docenić znaczenie kilkudziesięcioletniej pracy obserwacyjnej pana Ryszarda Cnoty, który odszedł od nas w zeszłym roku. Publikujemy tym samym jego obszerny materiał na temat systematycznych błędów popełnianych podczas obserwacji gwiazd zmiennych.

Ponadto obserwatorium Astronomiczne na Suhorze zaprasza do współpracy przy wyznaczaniu minimów gwiazd zmiennych zaćmieniowych w ramach programu GZZ. W związku z tym dr Waldemar Ogłoza z Katedry Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przygotował artykuł o ruchu linii apsyd wraz z listą proponowanych do obserwacji gwiazd.

A co poza tym? Nasze stałe pozycje, czyli:

  • newsy,
  • kalendarium,
  • gwiezdne kataklizmy,
  • poradnik obserwatora,
  • nasze własne obserwacje,
  • aktywność słoneczna,
  • galeria zmiennych.

Przypominam, że biuletyn PROXIMA wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Najnowszy numer dostępny jest pod adresem:  http://www.astronomica.pl/proxima4.pdf

Wcześniejsze edycje można pobrać ze strony:  http://www.astronomica.pl/proxima.html

Życzymy miłej lektury!

Źródło: Autorem tego tekstu i redaktorem naczelnym (i pomysłodawcą) PROXIM-y jest Krzysztof Kida z Elbląga. Serdecznie pozdrawiamy!

Comments are closed.