Trzy tygodnie do Let’s Embrace the Space

0

Za trzy tygodnie w Budapeszcie odbędzie się konferencja “Let’s Embrace the Space” poświęcona działaniom na rzecz eksploracji przestrzeni kosmicznej w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W tym czasie Komisja Europejska zatwierdza politykę kosmiczną Unii.

12 i 13 maja 2011 w Budapeszcie odbędzie się konferencja “Let’s Embrace the Space”, która będzie podsumowaniem pierwszych lat działań w sektorze space w ramach 7. Programu Ramowego. Częścią spotkania będzie też dyskusja na wysokim szczeblu nad kierunkami rozwoju europejskich badań kosmicznych.

W konferencji ma wziąć udział około 350 osób związanych z europejską nauką i polityką badawczo-rozwojową, w tym przedstawiciele ESA i innych agencji kosmicznych. Redakcja Kosmonauta.net będzie obecna na tym wydarzeniu.

Znaczenie przestrzeni kosmicznej i jej eksploracji dla Unii Europejskiej podkreślają ostatnie działania Komisji Europejskiej: na początku kwietnia Komisja przyjęła komunikat będący wstępem do wspólnej polityki kosmicznej, której podstawę prawną w Unii stanowi Traktat Lizboński.

Sentinel-1, pierwszy satelita programu GMES - wizualizacjaAntonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, określił przestrzeń kosmiczną jako strategiczną dla Europy z uwagi na niezależność, rynek pracy i konkurencyjność. Działalność kosmiczna tworzy wyspecjalizowane miejsca pracy, pobudza innowacyjność, tworzy nowe rynki, usprawnia życie ludzi. “Dlatego musimy wzmocnić europejską politykę kosmiczną, aby jak najlepiej wykorzystać ją społecznie i gospodarczo dla przemysłu i małych i średnich przedsiębiorstw. Aby osiągnąć te cele, Europa musi stale posiadać niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej”.

Komisja wyznaczyła priorytety wspólnej polityki kosmicznej UE:

  • kontynuowanie prac i wdrożenie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS,

  • wdrażanie przez kraje członkowskie europejskiego programu monitorowania Ziemi – GMES. Ma on osiągnąć sprawność w 2014 roku,

  • ochrona infrastruktury kosmicznej przed kosmicznymi śmieciami, promieniowaniem słonecznym i asteroidami poprzez powołanie systemu Space Situation Awareness (SSA),

  • podejmowanie i wspieranie na poziomie unijnym działań dotyczących eksploracji przestrzeni kosmicznej, np. zaangażowanie wszystkich państw członkowskich Unii w wykorzystanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,

  • kontynuowanie prac nad polityką przemysłu kosmicznego opracowywaną we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi Unii,

  • wspieranie prac badawczo-rozwojowych nad wzrostem technologicznej niezależności Unii i zapewnienie, że innowacyjność na tym polu przyniesie korzyści dla nie-kosmicznych sektorów nauki i przemysłu oraz dla mieszkańców Unii,

  • wzmacnianie partnerstwa z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Kosmiczną, w tym wdrażanie sprawniejszych procesów zarządzania.

Komisja Europejska będzie rozmawiała z kluczowymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych i Rosji oraz rozpocznie dialog z innymi krajami, jak Chiny, w celu osiągnięcia synergii indywidualnie podejmowanych działań. Komisja pokreśliła też, że polityka kosmiczna powinna stać się częścią unijnej polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem Afryki. Należy przypomnieć, że Afryka po raz pierwszy będzie w tym roku  gościć Międzynarodowy Kongres Astronautyczny – największą specjalistyczną imprezę branży astronautycznej. Krajem-gospodarzem będzie Republika Afryki Południowej, a temat udziału sektora kosmicznego w rozwoju Czarnego Kontynentu zajmie na Kongresie szczególnie miejsce.

Komisja postanowiła też przedstawić jeszcze w tym roku propozycje europejskiego programu kosmicznego. Komisja zajmie się też tematyką kosmiczną w kontekście propozycji do następnego programu ramowego, które zostaną ogłoszone w czerwcu 2011.

Znaczenie sektora kosmicznego w gospodarce europejskiej ciągle rośnie. Szacuje się, że 6-7% PKB krajów wysokorozwiniętych jest zależne od nawigacji satelitarnej. W Europie oznacza to kwoty rzędu 800 miliardów euro. Tymczasem wartość europejskiej produkcji związanej bezpośrednio z rynkiem kosmicznym jest warta około 5,4 miliarda euro. Pracuje przy niej około 31 000 osób. Jedenastu głównych operatorów satelitarnych z Europy zarządza 153 satelitami telekomunikacyjnymi, 6000 pracowników (30 000 w firmach zależnych) i obraca około 6 miliardami euro.

Do 2020 roku bezpośrednie zastosowania nawigacji satelitarnej na świecie mają stworzyć rynek wart 240 miliardów euro. Uruchomienie Galileo i EGNOS ma wygenerować w Unii rynek usług wart od 60 do 90 miliardów euro.

OECD w 2007 roku szacowała wartość komercyjnych danych związanych z satelitarną obserwacją Ziemi na 735 milionów USD. W 2017 wartość ta ma osiągnąć poziom 3 miliardów. Część tego wzrostu wygeneruje europejski GMES i jego satelity Sentinel.

Z powodu rosnącego znaczenia infrastruktury kosmicznej w życiu codziennym na Ziemi, Unia zainwestuje w ochronę urządzeń kosmicznych przed ryzykiem związanym z kosmicznymi śmieciami, aktywnością słoneczną czy przypadkowymi fragmentami materii międzyplanetarnej. Space Situational Awareness System, tj. system monitorowania stanu przestrzeni kosmicznej, ma pochłaniać rocznie ponad 330 milionów euro, ale, niczym pewna forma ubezpieczenia, jest to tylko ułamek kosztów jakie spowodować może uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury kosmicznej.

{youtube}-hZnBNl1_T0{/youtube}
Symulacja zderzenia satelitów Iridium 33 i Kosmos 2251, jakie miało miejsce 10 lutego 2009 roku / Credits – AGI

Zobacz też:

Źródło: RAPID

Comments are closed.