Nieudana próba startu Ariane 5

0

Na godz. 23:45 CEST zaplanowano start rakiety Ariane 5 ECA z dwoma geostacjonarnymi satelitami telekomunikacyjnymi. (Aktualizacja – do startu nie doszło).

Na między 30 marca o 23:45 a 31 marca o 00:52 przewidziane jest okno startowe rakiety Ariane 5 ECA. Ariane ma wynieść na orbitę dwa geostacjonarne satelity telekomunikacyjne, Yahsat-1 i New Dawn. Mają one zająć pozycje, odpowiednio, 52,5oE i 32,8oE.

Aktualizacja, 30.03.2011 godzina 23:51 CEST

Próba startu Ariane nie powiodła się. Po zakończeniu odliczania i włączeniu głównego silnika rakiety, na 0,4 sekundy przed włączeniem rakiet dodatkowych na paliwo stałe, komputer sterujący wykrył usterkę silnika członu głównego. Nastąpiło automatyczne przerwanie procedury startowej.

Obecny na widowni centrum kontroli prezes Arianespace Jean-Yves Le Gall po kilku minutach przekazał informację, że start musi zostać odłożony przynajmniej o kilka dni, gdyż sprawdzenie przyczyn usterki będzie wymagało wycofania rakiety do hali montażu pionowego.

Le Gall podkreślił, że procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo, a Arianespace nie będzie spieszyła się ze startem, gdyż bezpieczeństwo ładunku jest dla niej priorytetem. Wspomniane 7 sekund zwłoki między włączeniem silnika głównego a włączeniem rakiet dodatkowych służy właśnie sprawdzeniu poprawności działania głównego silnika rakiety nim zostaną odpalone rakiety SRB, których działania zatrzymać już nie można.

Start z satelitami Yahsat-1 i New Dawn jest dla Arianespace ważny o tyle, że ładunki stanowią własność nowych klientów, dla których są to ich pierwsze satelity. Yahsat-1 należy do nowego arabskiego operatora Al Yah Satellite Communications Company, a New Dawn dla Intelsat New Dawn, joint-venture firmy Intelsat i południowoafrykańskich funduszy inwestycyjnych.

Źródło: Arianespace, SFN

New Dawn

Yahsat-1

Comments are closed.