Opublikowano dane z satelity CryoSat

0

1 lutego ESA opublikowała dane pomiarowe z satelity CryoSat-2, mierzącego grubość pokrywy lodowej na Ziemi. Naukowcy oczekiwali tych danych od 2005 roku, tj. nieudanego startu CryoSata-1. Pomiary te pomogą dokładniej określić jak zmienia się klimat na Ziemi.

Kierownik misji, Tommaso Parrinello ogłosił, że wszystkie dane pomiarowe zgromadzone przez satelitę CryoSat-2 są już dostępne dla międzynarodowej społeczności naukowej. Naukowcy musieli na nie czekać od 2005 roku. Wtedy też na orbitę miał trafić właściwy statek CryoSat. Jednak start rakietą Rokot-KM nie powiódł się i satelita uległ zniszczeniu. Program badawczy nie został porzucony i 8 kwietnia 2010 wyniesiony został drugi statek CryoSat.

Informacje zebrane przez misję CryoSat-2 mogą przyczynić się do znacznego postępu w zrozumieniu powiązania pokrywy lodowej z ziemskim klimatem. Satelita dostarczy unikalnych danych o grubości lądolodu i kry na Ziemi. Do tej pory mierzone były jedynie zmiany powierzchni lodu.

CryoSat mieści w sobie dokładny wysokościomierz radarowy mogący zmierzyć grubość lodu z dokładnością do centymetrów. Potrafi też rozróżnić pływające góry lodowe od rozległych pokryw lodowych. Wizualizacja pomiarów radarowych wykonywanych przez satelitę CryoSat-2 / Credits: ESA - AOES MedialabDodatkowymi cechami misji jest duża rozdzielczość czasowa (możliwość zarejestrowania zmian zachodzących w ciągu minut i godzin) oraz przeloty blisko biegunów. Orbita satelity nachylona jest pod kątem 92° do równika – więcej niż dotychczasowe satelity środowiskowe.

Instrukcje rejestracji użytkowników i dostępu do danych: ESA Earthnet Online.

Źródło: ESA

Comments are closed.