Komisja Europejska wzywa do stworzenia sieci telefonii satelitarnej

0

Komisja Europejska wezwała kraje Unii Europejskiej do stworzenia ogólnoeuropejskiej sieci telefonii satelitarnej.

W ostatni czwartek Komisja Europejska, organ wykonawczy Unii Europejskiej, wezwała 21 krajów Unii do działań na rzecz powstania paneuropejskiej sieci telefonii satelitarnej. Sieć taka miałaby pomóc w realizacji polityki dostępności szerokopasmowego dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców Europy.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji, znana z wytrwałości w negocjacjach z firmami telekomunikacyjnymi o zmniejszenie opłat roamingowych na terenie Unii, wezwała 21 krajów Unii do usunięcia przeszkód prawnych stojących na drodze do realizacji takiej sieci. Plany budowy sieci powstały już w 2008 roku. Miałaby ona służyć do przesyłania danych, mobilnej telewizji, radia i komunikatów ratunkowych. Za główną przeszkodę uważa się kwestię polityki licencyjnej. Ma ona powstrzymywać dwie wybrane do projektu firmy (Inmarsat Ventures Limited i Solaris Mobile Limited) przed rozpoczęciem prac.

Operatorzy ci mieliby przez 18 lat oferować wszystkim krajom UE dostęp do usług mobilnych za pomocą swojej infrastruktury. Według obecnych ustaleń system powinien zostać wdrożony w maju 2011.

Wezwanie zostało zaadresowane do Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Źródło: EU

Comments are closed.