Euroconsult o rządowych wydatkach na kosmos

0

Euroconsult przedstawił swoją ocenę części rządowej rynku astronautycznego do 2020 roku. Według niej, szczytem wydatków rządowych na cele kosmiczne był rok 2010. Teraz ma nastąpić dekada wstrzymania wzrostu nakładów na tę dziedzinę.

Firma Euroconsult, lider konsultingu i analiz sektora kosmicznego, przedstawił raport o sektorze kosmicznym w wydatkach rządowych, pt. “Government Space Markets, World Prospects to 2020”. Według raportu ostatnie lata były rekordowe dla tej części rynku. W 2010 roku miał paść rekord rządowych wydatków na te cele: 71,5 miliarda USD.

Euroconsult zapowiada jednak, że w rozpoczętej dekadzie nastąpi wyhamowanie wzrostu wydatków sektora kosmicznego ze strony państw. Będzie to widoczne szczególnie w ciągu pierwszych pięciu lat.

Steve Bochinger, prezes Euroconsult North America, przypisuje to głównie cykliczności wydatków, związanej głównie z uruchamianiem systemów satelitarnych, co pociąga za sobą kilka lat intensywnych inwestycji. System po rozpoczęciu pracy operacyjnej nie wymaga już takich środków finansowych. Szczególnie widać to na przykładzie wojskowych wydatków USA na systemy satelitarne. Poza tym, programy kosmiczne dla większości krajów nie mają najwyższego priorytetu i przy usztywnianiu budżetów krajowych często podlegają cięciom.

Według przedstawionego raportu wydatki na cele cywilne nadal będą rosły, ale w mniejszym tempie, głównie dzięki rosnącej grupie państw zainteresowanych rozwojem cywilnych programów kosmicznych. Główni gracze, USA, Europa, Japonia, będą odczuwały rosnącą presję budżetową i być skłonne do zamrożenia wydatków. Ostatnie decyzje w sprawie amerykańskiego budżetu potwierdzają te przwidywania.

Zmniejszenie tempa wzrostu wydatków cywilnych na wykorzystanie przestrzeni kosmicznej przewiduje się również w Rosji i rosnących mocarstwach kosmicznych, czyli Chinach i Indiach.

Wydatki na cele obronne będą podlegały głównie wspomnianemu zjawisku cykliczności, szczególnie w USA, gdzie większość nowych programów przechodzi obecnie z fazy badawczo-rozwojowej do operacyjnej.

Wiele krajów, jak Australia, Kanada, czy państwa rozwijające się, będzie korzystało z usług podmiotów komercyjnych do rozwijania własnych programów kosmicznych.

Na dekadę 2011-2020 Euroconsult przewiduje wyniesienie w kosmos 692 satelitów, tj. o 43% więcej niż w poprzedniej dekadzie (2001-2010). Wzrost ten jest związany wprost z rosnącą ilością krajów angażujących się w wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Udział cywilnych agencji kosmicznych w liczbie wyniesionych statków zwiększy się z 67% do 75%.

Dziedzinami napędzającymi wydatki na kosmos w 2010 były loty załogowe, telekomunikacja satelitarna i obserwacje Ziemi. Rządowe wydatki na bezpieczeństwo kosmiczne, nawigację satelitarną, naukę i badania, oraz dostęp do przestrzeni kosmicznej, zmalały. Euroconsult na najbliższe lata przewiduje:

  • wydatki na łączność satelitarną wzrosły w 2010 roku o 49%, osiągając poziom 8,4 miliardów USD, głównie dzięki wydatkom wojskowym. W ciągu kilku lat powinny one wrócić do niższych wartości
  • wydatki na loty załogowe osiągnęły w zeszłym roku poziom 11,6 miliarda USD, jednak ostatnie zmiany w amerykańskim programie lotów załogowych mogą w przyszłości pomniejszyć tę wartość
  • wydatki na obserwacje Ziemi wyniosły około 8 mld. USD i będą rosły, z uwagi na wydatki związane z obronnością, badaniami zmian klimatu i rosnącym udziałem państw rozwijających się. Do 2015 roku mogą osiągnąć 9,5 miliarda USD
  • wydatki na badania kosmiczne wyniosły w 2010 roku 5,6 mld. USD. Po latach umniejszania budżetów w ciągu kilku lat powinny one wzrosnąć, szczególnie w USA
  • inwestycje w środki dostępu do przestrzeni kosmicznej wyniosły 4,6 miliarda USD. W najbliższych latach powinny utrzymać się na tym poziomie dzięki krajom chcącym mieć niezależny dostęp do kosmosu
  • światowy budżet rządowych wydatków na nawigację satelitarną zmalał w ubiegłym roku o 22%, do wartości 2,9 miliarda USD, głównie z uwagi na zakończenie przydzielania środków finansowych na europejski program Galileo. Rozwój nowych lokalnych systemów GPS spowoduje ponowny wzrost wydatków na tę dziedzinę
  • wydatki na bezpieczeństwo kosmiczne również spadły, o 47%, do wartości 1,7 miliarda USD. Spowodowane do zmian i anulowania programów tego typu w USA. Szacuje się jednak, że wydatki te ponownie wzrosną, gdyż co raz więcej państw chce chronić swoje zasoby kosmiczne

Euroconsult przewiduje też dalszy wzrost współpracy międzynarodowej. Usztywnienie i zamrożenie wydatków będzie powodowało chęć jak najlepszego wykorzystania posiadanych funduszy, czego współpraca z innymi krajami jest jedną ze sprawdzonych metod. Rozwijać się będzie również model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kilka dni temu pisaliśmy o innym raporcie firmy Euroconsult, dotyczącym rynku telewizji satelitarnej, a w połowie zeszłego roku o rynku danych wywiadowczych.

Źródło: Euroconsult

Comments are closed.