Kolejna publikacja dotycząca Gliese 581g

0

Wczoraj nastąpiła publikacja kolejnej pracy naukowej dotyczącej układu planetarnego Gliese 581. Wnioski tej publikacji są negatywne dla Gliese 581g.

Temat “drugiej Ziemi” – małej skalistej egzoplanety o nazwie Gliese 581g – wciąż wzbudza emocje wśród astronomów. Wciąż pojawiają się publikacje naukowe na temat układu Gliese 581. Ostatnia (publikacja w styczniu 2011) sugeruje, że sygnał Gliese 581g nie znajduje w obecnie zebranych danych obserwacyjnych, a wszystko jest zależne od prawidłowej analizy danych.

Szesnastego lutego 2011 roku nastąpiła publikacja kolejnej pracy dotyczącej układu planetarnego Gliese 581. Autorem tej publikacji jest fiński astronom Mikko Tuomi. Podobnie jak w przypadku pracy naukowej opublikowanej w styczniu, i tym razem zebrane dane na temat układu Gliese 581 zostały poddane analizie w oparciu o statystykę bayesowską.

I tym razem znalezione zostały mocne dowody co do istnienia czterech obiektów planetarnych w tym układzie, które już wcześniej odkryto (egzoplanety Gliese 581b, c, d i e). Jednocześnie nie znaleziono w zebranych danych żadnych sygnałów z Gliese 581g i Gliese 581f*. Jednakże, opublikowana praca jednoznacznie nie neguje możliwości istnienia tych dwóch obiektów – sugeruje jedynie, że potrzeba dodatkowych danych obserwacyjnych, które lepiej pozwolą wyjaśnić zachowanie się gwiazdy Gliese 581 oraz całego układu planetarnego.

Na chwilę obecną coraz więcej dowodów przemawia za tym, że “druga Ziemia” prawdopdobnie nie znajduje się w tym układzie. Sprawa jednak nie jest przesądzona, bowiem nie nastąpiła jeszcze publikacja nowych danych obserwacyjnych, które z pewnością pozwolą na bardziej dokładne analizy tego układu planetarnego.

* O Gliese 581g i Gliese 581f poinformowano jednocześnie – te dwa obiekty mają status “niepotwierdzony”. Gliese 581f wydaje się być “mniej interesującym” obiektem, bowiem wg wyliczeń grupy prof. Vogt’a egzoplaneta krąży znacznie poza ekosferą tego układu.

(arxiv)

Comments are closed.