Warsztaty poświęcone Programowi Transferu Technologii Kosmicznych

0

W siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyły się pierwsze w Polsce warsztaty poświęcone Programowi Transferu Technologii Kosmicznych.

Od kilkunastu miesięcy w Polsce realizowany jest program Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), umożliwiający wdrażanie do przemysłu technologii pierwotnie opracowanych na potrzeby misji kosmicznych.

Rozwiązania stosowane w przemyśle kosmicznym cechują się najwyższą jakością, ze względu na bardzo niekorzystne warunki, w jakich pracują. Są im stawiane wysokie wymagania dotyczące niezawodności, małej masy, wytrzymałości, wydajności, długości pracy. Wszystkie te cechy sprawiają, że technologie kosmiczne są bardzo atrakcyjne dla innych dziedzin gospodarki – górnictwa, energetyki, medycyny, również sportu.

„Warsztaty zostały zorganizowane w celu zapoznania polskich przedsiębiorców i instytucji z szansami i korzyściami, jakie niesie program”, mówi Jarosław Jaworski współorganizator warsztatów. „W Europie, przy pomocy sieci brokerów ESA przeprowadziła już ponad 200 udanych transferów, które skutkowały powstaniem wielu nowych, innowacyjnych firm bądź poprawiły funkcjonowanie obecnych. Niektóre technologie trwale zmieniły dziedziny, w których zostały zastosowane. Najbardziej popularnym przykładem jest współczesny bolid Formuły Pierwszej, zawierający szereg rozwiązań zaadoptowanych z francuskiej rakiety nośnej Ariane 5”.

Gościem specjalnym warsztatów był Frank Salzgeber, dyrektor biura Transferu Technologii ESA, który przedstawił szczegóły programu. Zagraniczni prelegenci z firm STFC Innovations i Mobzilli podzielili się swoimi doświadczeniami prezentując jak transfer spowodował wzrost innowacyjności oraz rozszerzył ofertę ich przedsiębiorstw. Została również zaprezentowana część polskiego dorobku technologicznego – penetratory kosmiczne dla misji europejskiego lądownika Rosetta oraz rosyjskiego Fobos-Grunt rozwijane w CBK PAN, jak i również technologia anten ARISS z Politechniki Wrocławskiej. Te ostatnie z powodzeniem zostały zainstalowane na europejskim module Międzynarodowej Stacji Kosmicznej „Columbus” i umożliwiają kontakt astronautów z radioamatorami.

W warsztatach uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli polskich firm i instytucji. Spotkanie zorganizowała spółka Astri Polska, działająca na rynku technologii kosmicznych i aplikacji satelitarnych. Astri Polska jest realizatorem Programu Transferu Technologii ESA w Polsce, pomagając właścicielom oraz biorcom technologii we wzajemnych kontaktach oraz pozyskaniu dofinansowania.

Program Transferu jest również jednym ze sposobów na przygotowanie polskiego biznesu do współpracy z ESA przed pełnym przystąpieniem Polski do Agencji.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Jarosławowi Jaworskiemu za przesłany tekst.

Panel dyskusyjny / Credits - Astri Polska W warsztatach wzięło udział ponad 70. osób / Credits - Astri Polska

Comments are closed.