Spacer kosmiczny EVA-27

0

Sukcesem zakończył się pierwszy z dziesięciu zaplanowanych na 2011 rok spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dwójka rosyjskich kosmonautów bez problemów przeprowadziła wszystkie zaplanowane prace, szybciej niż to planowano.

Rosyjski spacer kosmiczny EVA-27 rozpoczął się 21 stycznia 2011 roku o godzinie 15:29 CET, a zakończył o 20:52 CET. Wykonawcami byli Dmitrij Kondratjew (pierwszy spacer), będący na Stacji ISS od grudnia zeszłego roku, oraz Oleg Skripoczka, przebywający w kosmosie od października, dla którego był to drugi spacer kosmiczny w karierze po ostatnim, listopadowym debiucie podczas EVA-26.

Pierwszym zadaniem była instalacja anteny na module Zvezda, która jest eksperymentem, mającym zademonstrować działanie nowego systemu, nazywanego Radio Technical System for Information Transfer. Jego zadaniem jest umożliwienie przesyłu dużych paczek danych z rosyjskiego segmentu Stacji ISS (Russian Segment) przy wykorzystaniu pasma radiowego. Prędkości przesyłu danych mają sięgać około 100 megabitów na sekundę. Po zainstalowaniu anteny kosmonauci rozłożyli kabel, który połączył ją z panelem dostępu, a następnie odrzucili okrycie anteny.

Drugim zadaniem spacerowiczów było zabezpieczenie i podjęcie dwóch modułów eksperymentalnych z przenośnej wielozadaniowej platformy na module Zvezda. Eksperyment generatora pulsowego plazmy miał mierzyć zakłócenia w ziemskiej jonosferze, wywołane przez poruszanie się w niej Stacji ISS. Doszło jednak do niepowodzenia i nie uzyskano z niego żadnych danych. Zostanie najprawdopodobniej załadowany na pokład statku Progress, w którym ulegnie zniszczeniu przy kontrolowanej deorbitacji rosyjskiego statku towarowego.

Drugim podjętym modułem był EXPOSE-R – wspólny eksperyment rosyjskiej agencji kosmicznej Roscosmos, Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA oraz prywatnych firm, który polegał na wystawieniu dziewięciu próbek na działanie próżni kosmicznej. Zainstalowany on został na zewnątrz Stacji ISS w listopadzie w 2008 roku. Teraz zostaną z niego wyciągnięte trzy kasety, na których zapisane zostały dane, a następnie zostaną one zabezpieczone i prawdopodobnie wrócą na Ziemię na pokładzie kapsuły załogowej Sojuz.

Trzecim i ostatnim zadaniem spaceru kosmicznego była druga próba instalacji kamery służącej do nawigowania zbliżających się (dokujących) statków do modułu Rassvet.

Oryginalnym miejscem położenia kamery były okolice zenitalnego portu modułu MRM-1 (Rassvet), kiedy korzystano z niej w czasie naprowadzania nowego modułu do nadir portu Zarji. MRM-1 dostarczony został na Stację ISS podczas misji STS-132 w maju zeszłego roku. Kamera była niewykorzystywana, dlatego zdecydowano o jej przeniesieniu w okolice nadir portu MRM-1, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie obrazów wideo dokujących do tego portu statków Sojuz.

Kamera została usunięta z okolic zenitalnego portu MRM-1 w czasie rosyjskiego spaceru EVA-26 w listopadzie zeszłego roku, jednak kosmonauci mieli wtedy problemy z instalacją kamery na nowym miejscu z uwagi na interferencję pomiędzy wspornikami kamery a folią MLI (Multi-Layer Insulation). Kamera została ostatecznie zabrana na pokład Stacji ISS, celem ponowienia próby podczas kolejnego (wczorajszego) spaceru EVA-27. Kosmonauci użyli specjalnych narzędzi (tnących), które umożliwiły oczyszczenie miejsca instalacji pod zamocowanie kamery.

W czasie trwania spaceru kosmicznego pobyt reszty osób z załogi Stacji ISS ograniczony został do pewnych miejsc. Dowódca ISS Scott Kelly oraz Aleksandr Kaleri wyizolowani zostali w module MRM-2 oraz ich Sojuzie 24S. Z kolei Paolo Nespoli wraz z Cady Coleman mogli przemieszczać się po module Zarja i amerykańskiej części Stacji. Uwarunkowane to było wymaganym izolowaniem przedziału PkhO (Transfer Compartment) modułu Zwiezda, do którego od nadiru podłączona jest śluza Pirs (DC-1). PkhO stanowi śluzę zapasową i wszystkie włazy prowadzącego do tej małej części modułu Zwiezda muszą być zamknięte.

Z kolei do dolnego (nadir) portu śluzy Pirs zacumowany jest statek Progress M-08M/40P, którego włazy też musiały na czas spaceru zostać zamknięte. Nie zostały one jednak otwarte po zakończeniu EVA-27 z uwagi na bliski termin – 24 stycznia, odcumowania Progressa.

Kosmonauci Kondtratjew i Skripoczka wykonają także kolejny spacer kosmiczny – EVA-28, który zostanie przeprowadzony już 16 lutego w tym roku.

(NASA)

Comments are closed.