STS-133: styczniowe prace

0

Jednocześnie z pracami przy zbiorniku paliwa ET dla misji STS-133 trwają negocjacje z menedżerami europejskiego pojazdu ATV-2 dotyczące możliwego przyśpieszenia startu promu Discovery.

Pod koniec 2010 roku prom Discovery został sprowadzony do hali montażowej VAB w celu dokonania dodatkowych skanów zbiornika paliwa ET, podczas których wykryto kolejne pęknięcia podłużnic zbiornika. Zadecydowano więc najpierw o wzmocnieniu części, a następnie wszystkich podłużnic. Oficjalna decyzja w tej sprawie zapadła wczoraj.

Dodatkowe prace nad zbiornikiem ET wymusiły opóźnienie startu STS-133 do końca lutego. W tej chwili “oficjalna” data startu to 27 lutego, lecz możliwe jest przesunięcie go nawet na 24 lutego.

Wcześniejsza data startu jest możliwa po konsultacjach i akceptacji planu przez stronę europejską. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje start bezzałogowego pojazdu zaopatrzeniowego ATV-2 na 15 lutego 2011 roku. Dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przewidywane jest na 23 lutego 2011 roku. ESA planuje w międzyczasie dokonanie kilku testów orbitalnych ATV-2, które zajęłyby kilkadziesiąt godzin. NASA proponuje, by w przypadku opóźnienia startu ATV-2 dokowanie i tak nastąpiło 23 lutego, co oznaczałoby skrócony czas swobodnego lotu tego pojazdu na orbicie. Jak na razie brak decyzji ze strony europejskiej – negocjacje i analizy trwają, kompromis co do daty startu promu Discovery jest jednak możliwy.

W tej chwili brak informacji na temat spodziewanego terminu zakończenia prac nad zbiornikiem ET oraz operacji rollout. Wydaje się, że istnieje odpowiedni zapas czasu, który pozwoliłby na wykonanie prac w VAB i na wyrzutni startowej. Bardziej szczegółowe daty poznamy prawdopodobnie niebawem.

Kilka dni temu przeprowadzono próbne odliczanie do startu promu Discovery, przetestowano procedury związane z różnymi etapami odliczania oraz potwierdzono gotowość kontroli misji do przeprowadzenia startu. Podobnych testów można spodziewać się więcej w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

(NASA)

Comments are closed.