Grant na wyjazd na IAC 2011 do RPA

0

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (IAF) sfinansuje wyjazdy na największą międzynarodową konferencję astronautyczną IAC. W przyszłym roku pomiędzy 3 a 7 października International Astronautical Congress odbędzie się w Kapsztadzie.

Granty zostaną przyznane sześciu studentom oraz sześciu młodym profesjonalistom, którzy z powodu wysokich kosztów nie byliby w stanie uczestniczyć w konferencji.

O grant mogą ubiegać się młodzi ludzie między 21 a 35 rokiem życia. IAF sfinansuje przelot w dwie strony, opłatę konferencyjną, a także na czas trwania konferencji koszty życia w RPA oraz imprez towarzyszących. Aplikacje można składać do 1 lutego 2011 roku.

Osoby wybrane na IAC będą musiały wygłosić swoje prezentacje w panelach tej najbardziej ekskluzywnej konferencji astronautycznej. Jednocześnie na miejscu będą uczestniczyć w dwóch imprezach towarzyszących: przyszłorocznym Space Generation Congress, organizowanym przez Space Generation Advisory Council (jest to organizacja młodych studentów oraz profesjonalistów zainteresowanych astronautyką afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz w warsztatach organizowanych przez ONZ i IAF zatytułowanych „Kosmos dla ludzkiego oraz środowiskowego bezpieczeństwa”.

Więcej szczegółów na temat grantu można znaleźć na stronie IAF. Zachęcamy do składania aplikacji o grant. Kosmonauta.net również w przyszłym roku będzie starał się uczestniczyć w konferencji IAC. Na poprzedniej konferencji w Pradze, przedstawiciel kosmonauty.net był jednym z trzech reprezentantów Polski wygłaszających prezentację.

Comments are closed.