ESA: najdokładniejsza globalna mapa szaty roślinnej

0

Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała sozologiczną mapę świata, pokazującą rodzaj wegetacji szaty roślinnej. Mapa GlobCover 2009 jest najdokładniejsza mapą tego typu i najdokładniejszą, jaką można wykonać w ciągu jednego roku.

Na stronie projektu GlobCover Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała mapę GlobCover 2009, będącą najdokładniejszą mapą szaty roślinnej na świecie, jaka może być wykonana w ciągu jednego roku.

Mapę wykonano na podstawie danych zebranych w ciągu 12 miesięcy przez obrazujący spektrometr średniej rozdzielczości (300 metrów), który znajduje się na satelicie Envisat – największym satelicie środowiskowym na świecie. Objętość danych źródłowych szacowana jest na około 40 terabajtów.

Mapę opracowała Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z belgijskim Uniwersytetem Katolickim de Louvain, przy pomocy oprogramowania opracowanego przez Medias France i niemiecką firmę Brockmann Consult. Stworzenie mapy zajęło rok.

Satelita Envisat / Credits: ESAMapa i jej legenda wykorzystuję klasyfikację pokrywy lądowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Źródło: ESA

Treść tego artykułu udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Comments are closed.