WASP-12b – węglowy świat

0

Odkryta w 2008 roku egzoplaneta WASP-12 b wydaje się być światem, na którym występuje duża ilość węgla w różnych, także egzotycznych, postaciach. Czy jest to pierwszy znany ludzkości przedstawiciel tzw. “węglowych planet”?

WASP-12 b to typowy “gorący Jowisz“, który krąży bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej. Odległość tej egzoplanety od gwiazdy to zaledwie około 3,45 miliona kilometrów. Okres obiegu tego obiektu wokół swej gwiazdy wynosi zaledwie jeden dzień i pięć godzin. Jego masa minimalna obiektu szacowana jest na około 1,39 masy Jowisza, a promień WASP-12b jest 1,8 raza większy od promienia największej planety naszego Układu Słonecznego. Temperaturę na WASP-12b szacuje się na około 2250 stopni Celsjusza.

WASP-12b jest aktualnie “pożerana” przez gwiazdę macierzystą. Szacuje się, że ta egzoplaneta zostanie pochłonięta przez swoją gwiazdę w ciągu najbliższych 10 milionów lat. Tak mała odległość do gwiazdy macierzystej pozwala na pomiary składu atmosfery WASP-12b.

Ta egzoplaneta była wielokrotnie obserwowana za pomocą różnych instrumentów, w tym kosmicznych obserwatoriów. Niedawno na łamach czasopisma “Nature” opublikowano wyniki obserwacji WASP-12b za pomocą teleskopu Spitzer i kanadyjsko-francuskiego obserwatorium astronomicznego na Hawajach. Okazuje się, że stosunek węgla do tlenu na tej egzoplanecie jest większy od jedności (prawdopodobnie ta wartość zawiera się pomiędzy 1 a 2). Dla porównania stosunek węgla do tlenu w naszym Układzie Słonecznym wynosi 0,54.

Atmosfera WASP-12b składa się z tlenku węgla (CO) wzbogaconego metanem (CH4), czyli związków węgla; jednocześnie zawiera małą ilość pary wodnej (H2O). To sugeruje, że we wnętrzu tej egzoplanety może występować węgiel w różnych postaciach – od sadzy, poprzez egzotyczne formy węgla, aż po diament. Jest to zupełnie inna sytuacja niż na znanych nam dotychczas obiektach planetarnych, gdzie wartość węgla do tlenu jest wyraźnie mniejsza od jedności.

Egzoplaneta WASP-12b jest pierwszym znanym przykładem “planety węglowej”. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach dojdzie do odkrycia kilku podobnych węglowych światów wśród znanych już “gorących Jowiszów”.

(NASA, JPL)

Comments are closed.