Enterprise Estonia – przegląd

0

Enterprise Estonia to jedna z największych narodowych agencji, których celem jest rozwój biznesu w Estonii. W tym artykule przyjrzymy się działaniu tej organizacji na polu przemysłu kosmicznego.

Enterprise Estonia (EAS) oferuje wsparcie finansowe, konsultacje, organizację prac związanych z możliwościami rozwoju oraz szkolenia. Budżet EAS w 2010 roku na wszystkie programy wyniósł około 225 milionów euro. W chwili obecnej EAS zatrudnia 300 pracowników, posiada 15 oddziałów w Estonii oraz 10 dodatkowych biur w różnych miejscach na Świecie. Głównym celem działalności EAS jest wsparcie estońskich firm w sposób przynoszący najwięcej korzyści.

EAS jest uważana za agencję o charakterze eksperckim w wielu sektorach przemysłu i ekonomii. W EAS panuje przekonanie, że branża kosmiczna jest jednym z najważniejszych zakresów działalności człowieka. Ponadto, branża kosmiczna w opinii EAS przyczynia się także do globalnego postępu i zjednoczenia ludzkości a każdy kraj, niezależnie czy duży czy mały ma szansę się wykazać w międzynarodowej społeczności astronautycznej. Z tych powodów, Estonia poprzez agencję EAS wspiera projekty i inicjatywy o charakterze astronautycznym w tym kraju.

Enterprise Estonia – funkcja Estońskiego Biura Kosmicznego

EAS jako estońska agencja wsparcia badań i rozwoju, służy również jako organ koordynujący prace w sektorze kosmicznym. Ponadto, EAS jest największym estońskim publicznym inwestorem w tej dziedzinie. Zadania EAS w zakresie astronautyki skupiają się na pozyskiwaniu i dystrybucji informacji, organizacji dni informacyjnych, szkoleń, wsparcie badań i rozwoju w firmach oraz organizacji seminariów i konferencji związanych z branżą kosmiczną.

Działania EAS związane z przemysłem kosmicznym to:

  • Dostęp do lokalnych wiadomości oraz wsparcie dla prac związanych z astronautyką, w tym i współpraca na polu międzynarodowym;
  • Lokalny punkt komunikacji z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA);
  • Kontakty z Międzynarodową Federacją Astronautyczną (IAF);
  • Punkt wymiany informacji dla estońskich instytucji i ekspertów oraz zagranicznych organizacji zainteresowanych estońskim przemysłem kosmicznym;
  • Wsparcie dla rozwoju inżynieryjnych projektów w przemyśle kosmicznym;
  • Wsparcie dla rozwoju przemysłu kosmicznego oraz zastosowań astronautyki;
  • Uczestnictwo w projektach które inicjują i poszerzają zakres współpracy pomiędzy estońskimi a zagranicznymi firmami z sektora kosmicznego i lotniczego.

Międzynarodowe projekty i współpraca z Polską

EAS współpracował już z Polską w ramach 7 Programu Ramowego (FP7) przy projekcie o nazwie NordicBaltSat. W tym projekcie współpracuje ze sobą łącznie siedmiu partnerów, a polską firmą jest Wasat z Warszawy. Celem tego projektu jest ocena potencjału przemysłu kosmicznego krajów bałtyckich oraz Polski. Projekt jest realizowany przy wsparciu Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego (ISU) oraz Szwedzkiej Korporacji Kosmicznej. EAS zaprasza polskie firmy do udziału w powyższym projekcie poprzez firmę Wasat.

Autor tekstu: Mart Vihmand
konsultant rozwoju technologii, innowacyjności oraz przemysłu kosmicznego
www.eas.ee/space

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Mart’owi Vihmand za przesłany tekst.

Comments are closed.