IADC – międzyrządowa współpraca w zakresie ochrony przed śmieciami kosmicznymi

0

Kilka dni temu Kanadyjska Agencja Kosmiczna CSA przystąpiła do komitetu IADC – Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (Komitet Koordynacyjny ds. Śmieci Kosmicznych), skupiającego rządowe agencje kosmiczne poszczególnych krajów.

Należą do niego obecnie:

 • ASI (Agenzia Spaziale Italiana)
 • CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)
 • CNSA (China National Space Administration)
 • CSA (Canadian Space Agency)
 • DLR (German Aerospace Center)
 • ESA (European Space Agency)
 • ISRO (Indian Space Research Organisation)
 • JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)
 • NASA (National Aeronautics and Space Administration)
 • NSAU (National Space Agency of Ukraine)
 • ROSCOSMOS (Russian Federal Space Agency)
 • UKSpace (UK Space Agency)

Przy tej okazji kilka zdań o komitecie IADC. Stanowi on międzyrządowe forum do koordynacji na poziomie ogólnoświatowym działań związanych z redukcją zagrożeń powodowanych przez śmieci kosmiczne, zarówno te wytworzone przez człowieka, jak i naturalne. Podstawowym celem Komitetu jest wymiana informacji o badaniach prowadzonych przez poszczególne agencje członkowskie, dokonywanie przeglądów prowadzonych prac oraz rozpoznawanie sposobów zmniejszania ilości tych śmieci.

Komitet zorganizowany jest w cztery grupy robocze (WG), zajmujące się następującymi zagadnieniami: WG1. – pomiary, WG2. – baza danych, WG3. – ochrona, WG4. –  przeciwdziałanie. Na czele IADC stoi Komitet Sterujący.

Strona www IADC: http://www.iadc-online.org/

Comments are closed.