Quo vadis programie komercyjny?

0

Czy program komercyjny CCDev może być trudny do zrealizowania? Wypowiedzi na blogu Wayne Hale wydają się to sugerować.

Wayne Hale od czasu opuszczenia NASA publikuje swoje zdanie na temat obecnej sytuacji w tej agencji kosmicznej na swoim prywatnym blogu. Ostatnio nieco zamieszania wywołał wpis pt. The coming train wreck for Commercial Human Spaceflight, który (w dość ostrych słowach) opisuje długą listę wymagań stawianych komercyjnym pojazdom. Wg Wayne ta lista wymagań jest zbyt długa, czego wynikiem będzie wyraźny wzrost kosztów programu oraz przynajmniej znaczne opóźnienie realizacji kolejnych etapów prac w różnych firmach sektora prywatnego.

Jako przykład Wayne Hale podaje dokument o nazwie “CCT-REQ-1130”, opisujący wymagania stawiane załogowym lotom na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w ramach programu CCDev. Dokument ten ma 260 stron, na których opisane są tysiące wymagań. Ten długi dokument Wayne porównuje do dokumentu z lat 60., opisującego wymagania stawiane kapsule Gemini – który był około dziesięć razy krótszy. Różnica wydaje się być potężna.

Pomimo, że Wayne Hale już nie pracuje w NASA (w tej chwili jest konsultantem w jednej z firm prywatnych), to powyższa opinia wywołała zamieszanie w kręgach NASA. Osoby ze strony NASA, pracujące przy dokumentacji dla programu CCDev, uważają powyższą opinię za nieuzasadnioną. W związku z tym Wayne Hale postanowił napisać pewnego rodzaju sprostowanie do wcześniejszego wpisu.

Przede wszystkim Wayne Hale zauważa znaczącą redukcję wymagań w stosunku do tych, które stawiano rakiecie Ares I i kapsule Orion. Jednak wciąż może to być za mało. Ponadto, wciąż zasadniczym problemem dla NASA wydaje się być obecny, zbiurokratyzowany system zarządzania projektami i kontraktami. Zmiana tego podejścia powinna ułatwić wprowadzanie i testowanie nowych rozwiązań dla astronautyki (nie tylko załogowej) – a także obniżyć koszty operacyjne, m.in. firmom prywatnym. Czy jest to możliwe?

Trudno ocenić, na ile obawy Wayne Hale są uzasadnione. Prawdopodobnie nikt spoza USA (jak i firm biorących udział w programie CCDev) nie będzie mieć szansy zapoznać się ze wspomnianym dokumentem i ocenić stopień złożoności wymagań. Niemniej jednak już sam fakt wyrażania takich obaw pozwala na przypuszczenie, że komercyjne programy NASA mogą mieć duże problemy już od samego początku. Czy tak się stanie? Prawdopodobnie pierwsza ocena postępów prac będzie możliwa za około dwa lata.

Comments are closed.