NASA wspiera prywatne firmy: program CCDev

0

NASA realizuje od 2009 roku program Commercial Crew Development (CCDev), mający na celu wspieranie oraz stymulację wysiłków podejmowanych przez różne prywatne firmy w zakresie astronautyki załogowej. W 2010 roku przeznaczono na ten cel 50 mln USD.

Pieniądze te zostały rozdzielone pomiędzy następujące firmy (o większości z nich i ich pracach wcześniej już informowaliśmy):

  • Blue Origin – 3,7 mln USD na konstrukcję systemu ratunkowego podczas startu rakiet (LAS) typu „pusher” oraz budowę kompozytowego modułu załogowego dla testów.
  • Boeing Company – 18 mln USD na projekt nowego statku załogowego (będzie nim CST-100).
  • Paragon Space Development Corporation – 1,4 mln USD na konstrukcję systemu podtrzymywania życia dla statków załogowych.
  • Sierra Nevada Corporation – 20 mln USD (to największa kwota w ramach CCDev) na dalszy rozwój tworzonego przez tę firmę systemu transportu kosmicznego opartym na mini wahadłowcu Dream Chaser.
  • United Launch Alliance – 6,7 mln USD na dopracowanie systemu detekcji zagrożeń dla rakiet Atlas V i Delta IV.

W bieżącym roku NASA ogłosiła drugą rundę programu, zwaną CCDev 2. Dotyczy ona finansowania prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się astronautyką załogową w 2011 roku. Przewiduje się, że na tę rundę zostanie przeznaczonych ok. 200 mln USD; w tym roku było 50 mln, ale początkowo była mowa o 150 mln, tak więc nie ma pewności, ile ostatecznie będzie do podziału. Wygląda jednak na to, że będzie to kwota znacząco wyższa niż w tym roku. Zgłosiło się już 41 firm, choć termin zgłaszania upłynie dopiero 13 grudnia. Warto zapoznać się z listą tych firm, by przekonać się, jak rozległy zrobił się ten sektor gospodarki. Obok pięciu tegorocznych beneficjentów CCDev są tam chyba wszystkie liczące się firmy z branży, łącznie z Bigelow Aerospace i SpaceX.

Program wspierania firm działających w szeroko rozumianej astronautyce załogowej jest o wiele uboższy od programu COTS, na który przeznaczono miliardy USD. Warto przypomnieć, że COTS (Commercial Orbital Transportation Services) dotyczy kompletnych systemów transportu zaopatrywania międzynarodowej stacji kosmicznej ISS. Podstawowa różnica między COTS a CCDev polega na tym, że o ile ten pierwszy oznacza kontrakt na wykonanie całego systemu oraz na konkretne usługi, to CCDev finansuje tylko pewne, niekiedy drobne fragmenty programów. Jednak nawet te stosunkowo niewielkie pieniądze, rzędu od kilku do 20 mln USD jak w tym roku, stanowią dla tych firm bardzo znaczący zastrzyk funduszy. Ponadto program stwarza silną motywację: firmy muszą się wywiązać z zaplanowanych w umowie osiągnięć i wykazać przed specjalistami NASA, że zrealizowały konkretne zadania.

Z drugiej strony można zastanawiać się, co będzie w przyszłości z realizowanymi teraz programami? Na przykład w bieżącym roku ruszyły z miejsca prace firmy Sierra Nevada Corp. konstruującej mini wahadłowiec Dream Chaser. Ale jeśli firma nie otrzyma kolejnej porcji pieniędzy w przyszłym roku, to można obawiać się, że prace znowu zostaną bardzo spowolnione. Należy liczyć, że NASA wypracowała mechanizmy zabezpieczające przed niedokończeniem projektów, na które częściowo wyłożyła pieniądze.

Źródła:
informacja o pierwszej rundzie programu na stronie NASA:
http://www.nasa.gov/offices/c3po/partners/ccdev_info.html
strona programu CCDev 2 (NASA):
http://procurement.jsc.nasa.gov/ccdev2/
lista zgłoszeń (plik .doc):
http://procurement.jsc.nasa.gov/ccdev2/List%20of%20Interested%20Parties.doc

Pojazd Dream Chaser / Credits - Sierra Nevada Corporation

Comments are closed.