Obserwacja planetoidy Westa przed przybyciem sondy Dawn

0

Misja sondy kosmicznej Dawn, który w lipcu przyszłego roku wejdzie na orbitę planetoidy Westa uzyskała wsparcie fotograficzne za pośrednictwem Teleskopu Kosmicznego Hubble. Uzyskane zdjęcia pozwolą na opracowanie instrukcji, które następnie zostaną przesłane do pojazdu kosmicznego, kierując go na właściwą trajektorię pozwalającą na zajęcie orbity polarnej.

Jednocześnie analiza materiału zdjęciowego wykazała, że nachylenie osi biegunowej Westy jest w istocie przesunięte o 4 stopnie bardziej na wschód względem wcześniejszych ustaleń. Różnica nie pozostaje bez wpływu na szacunki dotyczące zjawisk zachodzących na samej planetoidzie – w szczególności oznacza to, iż zmiany sezonowe na obu półkulach mogą się rozpocząć około miesiąca później niż zakładano. Oznacza to również zmianę w nasłonecznieniu różnych regionów, co jest istotne dla przebiegu samej misji – sonda kosmiczna Dawn wymaga odpowiedniego oświetlenia do wykonywania zdjęć oraz mapowania powierzchni.

Westa jest bardzo interesującym ciałem pasa planetoid i wielkością w tym regionie ustępuje jedynie Ceres. Choć niezwykle jasna, to jej obserwacja nastręcza problemów ponieważ nie jest to obiekt o dużych rozmiarach – jej wielkość szacuje się na około 560 na 578 na 458 kilometrów – jest zatem nieregularnego kształtu. Swoją jasność zawdzięcza stosunkowo wysokiemu albedo, wynoszącym 0,423, co oznacza, że Westa odbija niemal połowę padającego na nią światła słonecznego.

Nowe zdjęcia uzupełniają materiał wykonany w 2007 roku i są przesunięte względem wcześniejszych zdjęć rotującej Westy o około 90 stopni. Wykonano je za pośrednictwem zainstalowanej na teleskopie Hubble podczas spaceru STS-125, kamery Wide Field and Planetary Camera 3, podczas gdy wcześniej dostępny materiał pochodził z poprzedniej wersji tego urządzenia oraz teleskopów naziemnych. W ramach przeglądu wykonano 216 nowych ujęć, które powiększyły całkowitą ilość materiału pochodzącego z Hubble’a do 446 zdjęć. Następnie poddano je analizie by dokładnie określić rotację planetoidy.

{youtube}FhI1aq50Qs0|500|306{/youtube}
Animacja przedstawiająca rotację planetoidy Westa – ciemny obszar pojawiający się na powierzchni jest prawdopodobnie potężnym kraterem uderzeniowym; zdjęcie wykonano w zakresie bliskim ultrafioletu oraz odpowiadającym kolorowi niebieskiemu
(NASA/ESA/STScI/UMd)

Sonda kosmiczna Dawn została wystrzelona w 2007 roku i ma na celu zbadanie dwóch największych obiektów z pasa planetoid – Westy i Ceres, które uważa się za część znacznie większej grupy obiektów, stanowiących swego rodzaju “podstawowy budulec” planet skalistych, występujących w Układzie Słonecznym. Jest to jednocześnie pierwsza misja kosmiczna poza orbitę Marsa, wykorzystująca zasilanie z ogniw fotowoltaicznych oraz pierwsza, która będzie w stanie wejść na orbitę więcej niż jednego ciała kosmicznego. Stanie się także pierwszym obiektem wysłanym przez człowieka, który odwiedzi Ceres i Westę.

Analiza zdjęć została wykonana przez zespół naukowców, uczestniczących w misji Dawn, w szczególności Jian-Yang Li, pracującego na University of Maryland.

(NASA)

Comments are closed.