Spotkanie UE i ESA: wnioski dla Europy

0

W czwartek 21 października odbyło się spotkanie ministrów krajów UE i specjalistów, poświęcone przyszłej polityce kosmicznej Europy. Konferencja zakończyła się opracowaniem wniosków i zaleceń, które pod uwagę wezmę politycy i naukowcy biorący udział w spotkaniu o polityce kosmicznej, które odbędzie się w Parlamencie Europejskim 26 i 27 października. Spotkanie otworzy przewodniczący parlamentu, Jerzy Buzek.

W drugiej międzynarodowej konferencji eksploracji kosmosu wzięło udział ponad 150 przedstawicieli z 32 krajów, w tym 8 spoza Europy. Byli obecni przedstawiciele niemal wszystkich największych agencji kosmicznych. Obecni byli również członkowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Spotkanie miało miejsce w Palais d’Egmont, siedzibie belgijskiego ministerstwa spraw zagranicznych, jako że obecnie Belgia sprawuje przewodnictwo Unii Europejskiej.

Uczestnicy jednogłośnie uznali, że konieczne jest bezzwłoczne podjęcie kroków mających zapewnić Europie znaczącą rolę w przyszłej eksploracji przestrzeni kosmicznej. Podobnie jak w Traktacie Lizbońskim, uznano, że przestrzeń kosmiczna jest motorem innowacji, rozwoju nowych technologii i odkryć naukowych, ale jednocześnie globalnym celem politycznym.

Zbiorowe zdjęcie najważniejszych uczestników 2. Międzynarodowej Konferencji Eksploracji Kosmosu / Credits: Emmanuel BourgoisDelegaci ustalili dalsze punkty rozwoju i kroki jakie trzeba podjąć dla dobra europejskiego programu kosmicznego:

 • A. Technologie umożliwiające eksploracje kosmosu
 • Aby rozwijać technologie kosmiczne należy zwiększyć wymianę informacji i koordynowania działań, szczególnie w zakresie misji robotycznych i lotów załogowych. Konieczna jest synergia z sektorami nie-kosmicznymi, aby zapewnić szerokie korzyści społeczne.
 • B. Środki transportu kosmicznego
 • Bezpieczny i niezawodny dostęp do przestrzeni kosmicznej musi charakteryzować się nadmiarowością. Współpraca międzynarodowa jest najlepszym i najekonomiczniejszą metodą rozwinięcia elastycznej architektury kosmicznych środków transportu na niską orbitę okołoziemską i dalsze. Rozważona powinna zostać możliwość powołania wspólnej polityki transportowej, aby zapewnić sprawne możliwości eksplorowania.
 • C. Wykorzystanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) jako platformy eksploracji
 • ISS to “żyjący” przykład modelowej współpracy międzynarodowej. Stanowi wyjątkową platformę badań naukowych i inżynieryjnych, która powinna zostać wykorzystana w badaniach służących dalszej eksploracji kosmosu. Wykorzystanie ISS powinno być otwarte, w ramach odpowiednich zasad i warunków, dla wszystkich chcących współpracować przy eksploracji przestrzeni kosmicznej.
 • D. Współpraca międzynarodowa na wysokim szczeblu
 • Powinna powstać dedykowana międzynarodowa platforma wysokiego szczebla ds. eksploracji kosmosu. Powinna uzupełniać fora techniczne, rozwijając współpracę międzynarodową i zapewniając koordynację strategiczną.
 • E. Działania dla Europy
 • Z uwagi na powyższe, UE, ESA i państwa członkowskie proszone są o:
  • Zbadanie możliwości budowy europejskiej strategii eksploracji kosmosu z wykorzystaniem obecnych kompetencji, osiągnięć i priorytetów
  • Wsparcie w kontynuowaniu misji ISS co najmniej do 2020 roku i jej wykorzystaniu. Wykorzystanie ISS do rozszerzania współpracy naukowej i technologicznej w Europie, i zwiększaniu ekonomicznego zwrotu z niej. Zbadaniu, wraz z pozostałymi partnerami ISS, możliwości otworzenia wykorzystania ISS przez kraje spoza Europy
  • Zainicjowanie dalszej dyskusji i międzynarodowej wspólnej polityce transportu kosmicznego
  • Opracowanie w 2011 roku długoterminowych map drogowych i programów rozwoju technologii, w szczególności, dotyczących systemów podtrzymywania życia, automatyki i robotyki, nowych źródeł energii i sposobów jej magazynowania, systemów napędowych
  • Zorganizowanie do końca 2011 roku pierwszego spotkania wspomnianej platformy współpracy wysokiego szczebla

Wszystkie delegacje zgodziły się spotkać w przyszłym roku we Włoszech na pierwszym spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym wyłącznie planom eksploracji kosmosu.

Źródła: ESA

Treść tego artykułu udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Comments are closed.