Sample Analysis at Mars dla MSL gotowy

0

Ośrodek NASA Goddard Space Flight Center zakończył montaż instrumentu Sample Analysis at Mars (SAM) dla łazika Mars Science Laboratory. W grudniu przyrząd trafi do JPL w celu integracji z łazikiem.

SAM to automatyczne laboratorium, które znajdzie się na pokładzie łazika “Curiosity” i będzie badało, czy Mars w przeszłości lub obecnie był w stanie podtrzymać życie mikrobiologiczne. Start misji przewidywany jest na jesień 2011. Instrument jest już w konfiguracji startowej, tj. spełnia wymagania startowe i jest gotowy do pracy na Marsie.

SAM składa się z kwadrupolowego spektrometru masowego (detekcja gazów atmosfery z podgrzewanych próbek gruntu), chromatografu gazowego (separacja i identyfikacja składników mieszanin gazowych) i spektrometru ze strojonym laserem (pomiary stosunków izotopów tlenu i węgla w atmosferycznym metanie i ditlenku węgla). Te przyrządy naukowe pozwolą na badania próbek skał i gruntu marsjańskiego, szczególnie pod kątem obiegu węgla i stosunków izotopów innych, lżejszych pierwiastków.

SAM to również zespół urządzeń zapewniających dostarczanie próbek do wymienionych przyrządów. CSPL (Chemical Separation and Processing Laboratory) będzie przygotowywał  próbki do badań; SMS (Sample Manipulation System) będzie transportował pył i grunt od wiertła do jednej z 74 komór pomiarowych przyrządu SAM, gdzie będą podgrzewane do temperatury 1000oC; system pomp WRP będzie odpowiedzialny za mechaniczne oczyszczanie przyrządów: spektrometru kwadrupolowego, spektrometru z laserem i CSPL.

Instrument przygotował GSFC, francuskie Międzyuniwersyteckie Laboratorium Układów Atmosferycznych (LISA), działające przy CNRS, i firma Honeybee Robotics, wraz z innymi partnerami.

Źródło: NASA

Treść tego artykułu udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Comments are closed.