Dni Technik Satelitarnych – podsumowanie

0

W weekend 8-10 października pięcioosobowa delegacja redaktorów kosmonauty.net była obecna na Dniach Technik Satelitarnych w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy.

Tego roczne DTS-y były przedsięwzięciem otwartym dla publiczności. Szczególny  nacisk położony został na informowaniu  zwiedzających osób  o zastosowaniu technologii kosmicznych w różnych gałęziach przemysłu oraz produktach codziennego użytku. Jako przykład pokazywano materiały stosowane w medycynie,  motoryzacji czy sporcie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu faktów o różnych procesach teledetekcyjnych i metodach uzyskiwania informacji z satelitów.

Centrum Badań Kosmicznych PAN pokazało model w skali 1:1 pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE-PL. Przekazywano również informacje na temat Układu Słonecznego, urządzenia penetrującego KRET, które ma znaleźć się na Srebrnym Globie podczas przyszłym misji z serii International Lunar Network.  Ciekawostką była możliwość otrzymania analogu gruntu księżycowego – mieszaniny minerałów wykazujących podobne właściwości fizyczne, co prawdziwy pył księżycowy.

Aktywnie prezentowało się również Studenckie Koło Astronautyczne z Politechniki Warszawskiej. Pokazywany był model PW-Sata oraz różne materiały stosowane w przemyśle kosmicznym, takie jak nitinol czy włókna szklane.

Redaktorzy kosmonauty.net informowali zainteresowane osoby o działalności portalu oraz odpowiadały na różne pytania z zakresu tematyki kosmicznej. Oferowali również możliwość symulacji lotu kosmicznego przy pomocy oprogramowania ORBITER.

Same DTS obfitowały w wiele ciekawych rozmów w kuluarach, oraz wymianę informacji na temat działalności różnych zespołów działających w branży kosmicznej w Polsce.

Makieta satelity BRITE udostępniona na stanowisku CBK PAN (Adam Piech//kosmonauta.net)

Stanowisko prezentujące możliwości i osiągnięcia firmy EADS Astrium (Adam Piech//kosmonauta.net)

Prezentacja na stanowisku CBK analogu księżycowego regolitu - materiału o właściwościach mechanicznych zbliżonych do księżycowego gruntu (Adam Piech//kosmonauta.net)

Comments are closed.