Komercyjne loty a środowisko – odpowiedź CSF

0

Kilka dni temu opublikowano pracę naukową, która wskazywała na możliwość wpływu komercyjnych lotów rakietowych na klimat Ziemi. Dziś pojawiła się odpowiedź organizacji Commercial Spaceflight Federation, która polemizuje z wnioskami publikacji naukowej.

Czy komercyjne loty rakietowe (suborbitalne oraz orbitalne) mogą wpływać na środowisko naturalne oraz przyczynić się do zmiany klimatu? Zespół amerykańskich naukowców doszedł do takich wniosków za pomocą symulacji. Naukowcy ocenili, że rocznie tysiąc startów komercyjnych pojazdów będzie się równać emisji 600 ton sadzy w wyższych warstwach atmosfery. Według naukowców ta ilość sadzy może wystarczyć, by spowodować zmiany temperatury oraz ilości ozonu w warstwie ozonowej. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

Praca pt “Potential climate impact of black carbon emitted by rockets” została opublikowana pod koniec października w czasopiśmie naukowym Geophysical Research Letters i bardzo szybko wywołała duże zamieszanie. Zaledwie kilka dni później pojawiła się pierwsza odpowiedź na tę pracę. Organizacja Commercial Spaceflight Federation (CSF), promująca m.in. załogowe loty suborbitalne wystosowała oświadczenie, w którym polemizuje z wnioskami zamieszonymi w opublikowanej pracy naukowej.

CSF uważa między innymi, że wartość 600 ton sadzy jest zawyżona dla 1000 lotów komercyjnych, ponieważ pojazdy suborbitalne będą używać mniejszej ilości paliwa niż założono w pracy. Ponadto, ilość założona ilość sadzy, wyprodukowanej przez silniki rakietowe, wydaje się w opinii CSF bazować na technologiach rakietowych z lat 50. XX wieku. CSF zauważa, że współczesne silniki rakietowe emitują znacznie mniej sadzy.

Co więcej, w pracy naukowej nie wyliczono wpływu spalania się obiektów w atmosferze ziemskiej. Corocznie w atmosferze spala się kilkanaście tysięcy ton pyłu kosmicznego, z czego kilka procent zawiera duże ilości węgla. Wydaje się być prawdopodobne, że wpływ sadzy pochodzącej z silników rakietowych pojazdów komercyjnych będzie mieć rzędy wielkości mniejszy wpływ od czynników naturalnych.

W tej chwili wydaje się, że dalsze badania, także eksperymentalne, przyniosą więcej danych na temat środowiska wyższych warstw atmosfery. Czy możemy się spodziewać dalszych publikacji na ten temat w ciągu najbliższych lat, zanim ilość komercyjnych lotów rakietowych zbliży się do tysiąca?

Odpowiedź CSF można przeczytać pod tym adresem oraz w tym dokumencie (plik .pdf).

Trwa również dyskusja na ten temat na Polskim Forum Astronautycznym – LINK

Comments are closed.