Rok 2007 i 2008 w okolicach Słońca

0

 

Instrument LASCO C3 sondy SOHO obserwuje otoczenie Słońca. Niedawno pojawiła się animacja obrazów uzyskanych przez ten instrument w latach 2007 i 2008, czyli w trakcie ostatniego słonecznego minimum.

Sonda SOHO od maja 1996 roku obserwuje naszą Dzienną Gwiazdę. Dzięki SOHO możliwe stało się monitorowanie zmian zachodzących na Słońcu w trakcie 23. cyklu aktywności słonecznej, który trwał od maja 1996 aż do grudnia 2008 roku. Jednym z instrumentów zainstalowanych na pokładzie tej sondy jest LASCO C3 (Large Angle and Spectrometric Coronagraph). Kąt obserwacji LASCO C3 zawiera się od 3,7 do 32 słonecznych promieni. LASCO C3 pozwala zatem na obserwacje otoczenia Słońca (wraz z interakcjami, np koronalnymi wyrzutami masy – CME).

Rok 2007 i 2008 wydają się być szczególne dla Słońca. Wtedy to zanotowaliśmy jedno z najgłębszych znanych minimów aktywności słonecznej. Na Słońcu było mało aktywnych grup, co przełożyło się na małą liczbę CME. Poniższe nagranie pokazuje aktywność słoneczną podczas dużej części 2007 i 2008 roku. Jak widać kilka CME miało miejsce, niektóre z nich były skierowane na sondę SOHO (znajdującą się “przed nami” w kierunku do Słońca, w punkcie L1).

Rok 2007 i 2008 w obiektywie LASCO C3 / Credits – NASA, SOHO, ESA, solarcradle

Z uwagi na kąt widzenia, LASCO C3 jest ulubionym instrumentem osób poszukujących komet typu “sun grazer“. Na powyższym nagraniu widać ich kilkadziesiąt – większość z nich jest jednak mała i trudna do zauważenia przy tej rozdzielczości. Od czasu do czasu zauważalne są jednak większe komety – a największa z nich to McNaught C/2006 P1, która na początku 2007 roku przeszła blisko Słońca. Prócz tego widoczne są różne obiekty naszego Układu Słonecznego – takie jak planety (jasne “gwiazdy” poruszające się względem tła) a także obiekty spoza naszego Układu – np gromada Plejady.

Ostatnie, być może “nietypowe”, minimum słoneczne wyraźnie pokazuje, jak mało jeszcze wiemy o procesach zachodzących na Słońcu i jak ważne są takie sondy jak SOHO i stałe monitorowanie wydarzeń. Aktualnie nasza Dzienna Gwiazda przejawia rosnącą aktywność – maksimum obecnego, 24. cyklu aktywności, jest przewidywane na maj 2013 roku.

Comments are closed.