Nadal brak informacji o nazwach satelitów BRITE-PL

0

Trzydziestego września zakończył się konkurs na nazwy dla dwóch satelitów BRITE. Oficjalne ogłoszenie wyników miało nastąpić 7 października. Jednak tydzień po tym terminie nadal brak oficjalnych (lub nieoficjalnych) informacji na temat wyboru nazw. Kiedy zatem je poznamy?

Projekt polskich satelitów naukowych od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W konkursie na nazwy dla satelitów, zakończonym 30 września 2010 roku, głosy oddało kilkanaście tysięcy internautów. Zwycięzcami internetowej ankiety zostali Lem i Ary Sternfeld.

Siódmego października bieżącego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego miało ogłosić oficjalne wyniki głosowania. Tak jednak się nie stało – na stronach Ministerstwa nie pojawiła się żadna wzmianka o wyniku głosowania. Wiele osób zainteresowanych tym projektem zastanawia się, co może być przyczyną opóźnienia ogłoszenia wyników.

Jest możliwe, że trwa ponowna weryfikacja oddanych głosów. Jest możliwe, że Ministerstwo publikując wyniki głosowania będzie chciało zaprezentować także bardziej szczegółowe dane, dzięki czemu nie będzie wątpliwości co do wyboru nazw. Jest także możliwe, że ogłoszenie wyników zostało opóźnione o kilkanaście dni lub kilka tygodni – i nastąpi podczas “specjalnej okazji” (np. wystawie, konferencji lub przemówieniu). Te wszystkie powyższe możliwości są jednak spekulacjami, nie popartymi żadnymi dowodami.

Serwis Kosmonauta.net próbuje uzyskać informację na temat możliwej daty publikacji wyników. Jeśli tylko uzyskamy te informacje, przekażemy je w nowym artykule.

Comments are closed.