Związki organiczne na powierzchni Marsa?

0

Eksperymenty przeprowadzone przez lądownik Mars Phoenix sugerują, że gleba marsjańska przebadana przez lądowniki Viking mogła zawierać związki organiczne.

Jedynymi związkami organicznymi wykrytymi przez Vikingi po podgrzaniu pobranych próbek gruntu były chlorometan i dwuchlorometan. Oba te związki uznano za zanieczyszczenie ziemskie po czyszczeniu przyrządów. Ale dokładnie te same związki chemiczne uzyskano kiedy zmieszano nadchlorany (wykryte przez Phoenixa) z glebą z pustyni z Chile zawierającej związki organiczne i otrzymaną mieszankę poddano takim samym badaniom jakie wykonały Vikingi.

Wyniki tego eksperymentu sugerują, że nie tylko związki organiczne, ale i nadchlorany były obecne w gruncie marsjańskim badanym przez Vikingi.

Związki organiczne mogą być pochodzenia biologicznego i niebiologicznego. Wiele meteorytów spadających na Marsa zawierało te związki i przed uzyskaniem danych z Vikignów naukowcy spodziewali się znaleźć je w glebie marsjańskiej. Brak sukcesu w ich wykryciu był sporą niespodzianką.

Przez 30 lat uważano, że w glebie powierzchniowej Marsa nie ma związków organicznych, jednak wyniki uzyskane przez Phoenixa, a zwłaszcza odkrycie nadchloranów, może to twierdzenie podważyć. Nadchlorany po podgrzaniu stają się bardzo silnymi utleniaczami. Tak więc w glebie mogły znajdować się związki organiczne i nadchlorany obok siebie, jednak kiedy pobrano próbkę i zaczęto ją podgrzewać związki organiczne zostały bardzo szybko zniszczone.

Kolejne badania mają potwierdzić czy ta teoria jest prawdziwa. Jej udowodnienie może bardzo zmienić nasze spojrzenie na możliwości powstania życia na tej planecie.

Pomóc w tym może także pojazd Curiosity, który będzie posiadał urządzenie Sample Analysis at Mars (SAM). Pojazd ten będzie mógł badać próbki z miejsc o większej różnorodności. Pobrane próbki będą mogły być badane na dwa sposoby: przez podgrzewanie w wysokich temperaturach oraz alternatywnie metodą ekstrakcji w cieczy przy niższej temperaturze. Połączenie tych dwóch metod i możliwość porównania wyników może umożliwić potwierdzenie  niszczącej działalności nadchloranów na związki organiczne przy podgrzewaniu.

Kolejnym sposobem na potwierdzenie tej teorii może być zbadanie zawartości izotopów w nadchloranach marsjańskich i porównanie ich z ziemskimi. Chlorometan i dwuchlorometan odkryte przez Vikingi były zaklasyfikowane między innymi dlatego jako zanieczyszczenia, że stosunek dwóch izotopów chloru w tych związkach wynosił 3 do 1, podobnie jak na Ziemi. Jeżeli na Marsie okaże się, że stosunek tych izotopów będzie znacznie różnił się od ziemskiego, wskazywać to będzie na poprawność interpretacji danych z Vikingów.

Potwierdzenie istnienia związków organicznych w glebie Marsa zachęciłoby do umieszczenia na przyszłych misjach eksperymentów poszukujących dużych, rozbudowanych związków organicznych. Jednak aby takie eksperymenty miały sens, związki organiczne muszą być obecne.

(JPL)

Comments are closed.