ESA rozpoczyna zbieranie propozycji eksperymentów dla nowej kampanii REXUS/BEXUS

0

Europejska Agencja Kosmiczna ESA zaprasza studentów do składania propozycji eksperymentów, które mogłyby zostać wysłane w misji typu ‘near space’ na wysokość około 35 kilometrów w ramach programu balonowego BEXUS lub niemal trzykrotnie wyżej dzięki suborbitalnym rakietom kampanii REXUS. Zwycięskie zespoły będą miały okazję zbudować swój eksperyment i wysłać go z Centrum Kosmicznego Esrange, znajdującego się na północy Szwecji w pobliżu miasta Kiruna.

Finansowanie programu REXUS/BEXUS zapewnia Szwedzka Narodowa Komisja Kosmiczna (Swedish National Space Board – SNSB) oraz Niemieckie Centrum Kosmiczne (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt – DLR). Wysyłanie eksperymentów przez studentów z krajów europejskich jest możliwe dzięki współdziałaniu z Europejską Agencją Kosmiczną.

W ramach programu BEXUS wysłane zostaną dwie misje balonowe 12 i 13, które opuszczą powierzchnię Ziemi w październiku 2011 roku. Natomiast około sześciu miesięcy później, w marcu 2012 roku, wysłane zostaną misje REXUS na dwóch rakietach suborbitalnych, noszących oznaczenie 11 oraz 12.

Za przebieg kampanii oraz przygotowanie rakiet nośnych odpowiada organizacja EuroLaunch, w której skład wchodzi Centrum Kosmiczne Esrange (reprezentujące Szwecką agencję SSC) oraz Mobile Rocket Base MORABA (DLR). Pomoc techniczną dla grup studenckich w czasie trwania programu zapewniają eksperci z ESA, SSC oraz DLR.

Termin składania propozycji eksperymentów mija 24 października 2010 roku. Możliwość uczestnictwa jest otwarta dla studentów, których wiek w dniu upłynięcia terminu mieści się w zakresie od 18 do 28 lat. Wszyscy uczestnicy muszą także posiadać narodowość jednego z krajów członkowskich lub należących do grupy krajów współpracujących oraz uczęszczać na zajęcia dzienne na jednym z Uniwersytetów mieszczących się w krajach członkowskich lub stowarzyszonych. Dopuszczalny jest także udział studentów studiów doktoranckich.

Studenci z krajów stowarzyszonych zostaną zakwalifikowani pod warunkiem wcześniejszego potwierdzenia swojej propozycji przez ich delegację. Wszyscy uczestnicy muszą również studiować lub prowadzić badania w istotnej dla programu sferze nauki lub inżynierii.

Najlepsze 12-15 zespołów zostanie umieszczonych na skróconej liście, która zostanie przedstawiona do selekcji w dniu 29 października 2010 roku. Członkowie tych zespołów zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach ESA, które zostaną przeprowadzone w ESTEC w Holandii pod koniec listopada 2010 roku.

Więcej informacji na temat kampanii REXUS/BEXUS można znaleźć na stronie projektu.

W obecnie trwającym programie lotów BEXUS biorą także udział studenci Politechniki Warszawskiej, realizujący eksperyment SCOPE 2.0.

Państwa członkowskie ESA: Austria, Belga, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa współpracujące z ESA:
Estonia, Kanada, Polska, Rumunia, Słowenia, Węgry.

(ESA)

Rakieta subrobitalna programu lotów REXUS (SNSB)

Napełnianie czaszu balonu w ramach lotu BEXUS (SSC)

Comments are closed.