Dziś głosowanie nad kompromisową ustawą budżetu NASA

0

Dziś (29.09.2010) powinno dojść do głosowania nad kompromisową ustawą budżetu NASA. Czy uda się zatwierdzić finansowanie dla amerykańskiej agencji kosmicznej dosłownie w ostatniej chwili?

19 września 2010 roku wspominaliśmy o wciąż niejasnej przyszłości NASA. Od tego czasu wydaje się, że udało się przekonać różnych amerykańskich polityków do zaakceptowania kompromisowej ustawy budżetowej. Efektem tego jest próba przeprowadzenia głosowania przed początkiem nowego roku fiskalnego, który w USA zaczyna się już 1 października.

Dziś (29.09.2010) powinno dojść do głosowania. Jeśli dziś budżet NASA zostanie zatwierdzony, to dosłownie “na ostatni dzwonek” NASA pozna swoje konkretne cele rozwoju i będzie mogła do nich przystąpić. Warto przytoczyć najważniejsze elementy kompromisowej ustawy oraz porównać je z pierwotną propozycją budżetu NASA zaprezentowaną przez prezydenta USA:

 

  • Anulowanie programu Constellation. Pierwotna prezydencka propozycja budżetu NASA zakładała anulowanie tego programu w całości, łącznie z kapsułą Orion. Kompromisowa ustawa także anuluje Constellation, ale zachowuje niektóre elementy, np kapsułę Orion. Dodatkowo, oba plany przewidują utrzymanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie do przynajmniej 2020 roku.
  • Zmiana celu lotów poza niską orbitę wokółziemską (LEO) z Księżyca na Flexible Path. Celem nadrzędnym staje się Mars. Powierzchnia Czerwonej Planety zostałaby osiągnięta około 2040 roku. Jeden z ważniejszych wcześniejszych celów – lot do planetoidy bliskiej Ziemi (NEO) – zostałby osiągnięty do 2025 roku. Warto tu dodać, że Flexible Path została po raz pierwszy zaproponowana w trakcie prac komisji Augustine w 2009 roku.
  • Wsparcie dla komercyjnych dostawców ładunku i docelowo ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Prezydencka propozycja budżetu NASA sugerowała wydanie znacznie większych ilości funduszy na te inicjatywy. Kompromisowa ustawa ogranicza fundusze. Prywatne firmy (np SpaceX) nie są do końca zadowolone z tej sytuacji i uważają, że może to wyraźnie spowolnić przygotowania ich pojazdów do lotów na LEO.
  • Budowa nowej ciężkiej rakiety nośnej NASA. Pierwotna prezydencka propozycja budżetu NASA zakładała początek prac nad rakietą w 2015 roku (wcześniej trwałyby badania nad technologiami). Kompromisowa ustawa nakazuje NASA prace nad nową rakietą nośną już od roku fiskalnego 2011. Prawdopodobną rakietą nośną będzie konstrukcja wywodząca się z serii Jupiter (architektura DIRECT). Prezydent sugerował, by nowa rakieta nośna nie miała bliższych związków z wcześniejszymi systemami (np programu wahadłowców), natomiast kompromisowa ustawa zakłada użycie systemów z wcześniejszych programów.
  • Dodanie misji STS-135 do manifestu lotów wahadłowców. Byłaby to ostatnia misja programu STS. Niedawno poznaliśmy załogę tej wyprawy. Jeśli kompromisowa ustawa budżetu NASA zostanie zaakceptowana, to STS-135 prawdopodobnie odbędzie się latem 2011 roku. Pierwotna prezydencka propozycja budżetu NASA nie zawierała żadnej wzmianki o dodatkowej misji promu kosmicznego.

Głosowanie prawdopodobnie nastąpi wieczorem naszego czasu. Będziemy śledzić rozwój sytuacji.

Comments are closed.