Rejestracja uciekającego gazu z Merkurego

0

Sondy STEREO A (Ahead) i B (Behind) zarejestrowały uciekający gaz z Merkurego. Niektóre zdjęcia przesłane przez te sondy ukazują Merkurego przypominającego kometę.Jest to wyraźny dowód na interakcję pomiędzy Słońcem a pierwszą planetą naszego Układu Słonecznego.

Sondy STEREO badają zjawiska zachodzące na i w otoczeniu Słońca. Od czasu do czasu Merkury, pierwsza planeta Układu Słonecznego, wchodzi w pole widzenia jednej z sond STEREO. Niektóre zdjęcia przesłane przez te sondy ukazują strumień gazu uciekającego od Merkurego. Ten gaz oddala się od Merkurego w kierunku od Słońca.

Długość ogona gazu uciekającego z Merkurego oszacowano na przynajmniej 1000x większą od promienia tej planety. Oznacza to, że ogon gazowy Merkurego rozciąga się na przynajmniej 2,4 mln kilometrów. Skład ogona gazowego w tej chwili nie jest jeszcze dokładnie znany, ale jest niemal pewne, że zawiera jony sodu w dużej ilości.

Astronomowie poszukujący planet pozasłonecznych zarejestrowali już wiele tzw. “gorących Jowiszów”, krążących bardzo blisko swych gwiazd macierzystych – znacznie bliżej niż Merkury od naszego Słońca. U wielu z tych obiektów zarejestrowano długie ogony gazowe, powstałe wskutek silnej interakcji pomiędzy tymi egzoplanetami a gwiazdami. Przykładami takich planet pozasłonecznych są np. WASP-31 b i WASP-36 b.

Wyniki zebrane przez sondy STEREO częściowo pokrywają się z danymi przesłanymi przez sondę MESSENGER, o czym wspominaliśmy 10 września. Ogony gazu zarejestrowane przez sondę MESSENGER są jednak znacznie krótsze.

(Boston University)

Zarejestrowany ogon gazu uciekającego z Merkurego / Credits - NASA, STEREO

Comments are closed.