Aktywny obszar 1087 – porównanie obrazów STEREO B i SDO

0

9 lipca 2010 roku obszar aktywny 1087 wyzwolił rozbłysk klasy C3. To wydarzenie zostało zarejestrowane przez dwa satelity – STEREO B (Behind) oraz SDO. Odległość pomiędzy obiema sondami w momencie obserwacji obszaru 1087 wynosiła około 90 stopni (około 1/4 orbity Ziemi), co pozwoliło na zbadanie rozbłysku pod znacząco innymi kątami.

Sonda STEREO B (Behind) to jeden z dwóch satelitów programu STEREO badających Słońce z dala od Ziemi. Wystrzelone w październiku 2006 roku sondy STEREO B i STEREO A (Ahead) zostały umieszczone na innych orbitach heliocentrycznych.

Sonda STEREO B została umieszczona na orbicie, której okres obiegu dookoła Słońca jest dłuższy niż Ziemi. Z tego powodu sonda stopniowo oddala się od naszej planety w ruchu orbitalnym. Drugi satelita tego programu, STEREO A, został umieszczony na orbicie o krótszym okresie obiegu dookoła naszej Dziennej Gwiazdy do Ziemi. Z tego powodu STEREO A wydaje się “uciekać” Ziemi. Dzięki temu możliwe stało się obserwowanie niewidocznych z naszej planety obszarów Słońca.

Po latach oddalania się od Ziemi, w tej chwili (wrzesień 2010), sondy STEREO są na tyle daleko od Ziemi, że możliwe są obserwacje prawie całego Słońca. Kątowo pozostaje jedynie około 20-30 stopni obszaru Słońca, które nie są obserwowane.

Ponadto, na orbicie geostacjonarnej Ziemi umiejscowiony jest satelita Solar Dynamics Observatory (SDO). Ta sonda obserwuje Słońce z perspektywy Ziemi (czyli obserwuje jedynie półkulę Słońca zwróconą w kierunku naszej planety). Zbierane dane, w połączeniu z danymi przesłanymi przez sondy STEREO, pozwalają na obserwacje obszarów aktywnych pod różnymi kątami. Pozwala to na dokładniejsze zbadanie procesów zachodzących we słonecznych obszarach aktywnych.

Poniższa animacja pokazuje porównanie obrazów zarejestrowanych przez sondy STEREO B (po lewej) i SDO (po prawej). Obie sondy obserwowały ten sam obszar aktywny (grupa 1087, wcześniej znana jako 1082) w tym samym czasie. Rejestracja miała miejsce 9 lipca 2010 roku.

{youtube}Wma1vkKcekw{/youtube}
Porównanie obrazów zarejestrowanych przez STEREO B (po lewej stronie) i SDO (prawa strona animacji) – 9 lipca 2010, grupa 1087 / Credits – NASA, STEREO, SDO, Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, LittleSDOHMI

Sondy STEREO będą dokładnie 180 stopni (czyli po przeciwnych stronach Słońca) względem siebie 6 lutego 2011 roku.

Comments are closed.