Egzoplaneta mniejsza od Ziemi?

0

Kilka godzin temu pojawiła się informacja, że 7 września opublikowana zostanie praca naukowa, której tematem może być egzoplaneta o rozmiarach mniejszych od Ziemi. Badania potwierdzające istnienie tego obiektu przeprowadzono prawdopodobnie pomiędzy styczniem a lutym 2010 za pomocą sondy Spitzer. Celem badań była gwiazda GJ 436 (Gliese 436).

W 2004 roku zarejestrowano egzoplanetę wielkości Neptuna krążącą wokół Gliese 436. Ten obiekt nazwano GJ 436 b. Do dziś jest to jedna z najmniejszych znanych nam planet pozasłonecznych. Sama gwiazda GJ 436 to mały czerwony karzeł o masie zaledwie 40% i emitowanej mocy na poziomie zaledwie 2% naszego Słońca. Gwiazd podobnych do GJ 436 jest prawdopodobnie znacznie więcej we Wszechświecie niż gwiazd podobnych do Słońca.

Oprócz GJ 436 b istniały pewne przesłanki co do istnienia innych obiektów w tym układzie. Postulowano istnienie egzoplanety około 1,5 raza większej od Ziemi. Niedawno (na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy) zebrano także nieco przesłanek (uważane przez pewną grupę astronomów za “dobre dowody”) na istnienie obiektu mniejszego od Ziemi w tym układzie. Promień tej egzoplanety oszacowano na około 75% Ziemi. Planeta krążyłaby wokół GJ 436 z czasem około 3 tygodni. Dane zebrano dzięki teleskopowi Spitzer.

Zebrane “dobre dowody” nie są jednak wystarczające do potwierdzenia istnienia planety. Z tego powodu kilkanaście miesięcy temu wystąpiono o przeznaczenie 18 godzin pracy teleskopu Spitzer w okresie pomiędzy styczniem a lutym 2010 roku. Zgodę uzyskano i prawdopodobnie przez następne miesiące trwała analiza danych.

Kilka godzin temu ukazała się informacja, że 7 września zostanie opublikowana praca naukowa jednego z astronomów, którzy wystąpili o czas pracy teleskopu Spitzer. Jest możliwe, że publikacja będzie dotyczyć GJ 436 i być może potwierdzi istnienie egzoplanety GJ 436 c. Jeśli rzeczywiście okaże się, że taki obiekt istnieje, to będzie to najmniejsza znana nam planeta pozasłoneczna, krążąca wokół aktywnej gwiazdy*. Tak mały obiekt z pewnością będzie skalisty. Czy leży w ekosferze GJ 436, która się rozciąga prawdopodobnie tuż poza 0,08 AU? Jest to możliwe, choć bardziej prawdopodobny wygląd tego obiektu to skalny obiekt, podobny do Merkurego lub naszego Księżyca.

7 września 2010 roku opublikujemy dalsze informacje na temat wyżej wymienionej pracy naukowej.

Dyskusja na ten temat toczy się na Polskim Forum Astronautycznym: LINK.

* Najmniejszą znaną obecnie egzoplanetą jest PSR B1257+12 A, krążąca wokół pulsara.

Comments are closed.