Stacja ISS z powrotem w pełni zdrowia, podwyższenie orbity

0

Załoga Ekspedycji 24 z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od wczorajszego dnia postępuje już według regularnego trybu pracy. Zakończony został proces pełnej reaktywacji systemów stacji po wykonaniu niezbędnych napraw, przeprowadzonych w czasie trzech spacerów kosmicznych. Obieg A systemu chłodzenia został przywrócony do działania, wymieniony przez astronautów Moduł Pompy amoniaku działa poprawnie.

Inżynier Lotu – Doug Wheelock, zdemontował w czwartek rano przewody obejścia pomiędzy rosyjską, a amerykańską częścią ISS, które pomagały stabilizować procesy oddawania ciepła przez pracującą część urządzeń. Była to ostatnio czynność na drodze reaktywacji systemu chłodzenia, po wymianie pompy amoniaku, której awaria 1 sierpnia wymusiła zatrzymanie pracy Obiegu A. Wraz z momentem przywrócenia pełnej działalności operacyjnej Obiegu A, załoga mogła powrócić do właściwego planu działań, wznawiając przeprowadzanie eksperymentów naukowych oraz wykonywania standardowych czynności związanych z utrzymywaniem ISS. Do pełnej działalności przywrócone zostały także różne systemy w japońskim module Kibo oraz europejskim Columbus.

W celu wymiany Modułu Pompy w dniach 7, 11 oraz 16 sierpnia 2010 roku astronauci Doug Wheelock oraz Tracy Caldwell Dyson przeprowadzili trzy spacery kosmiczne.

Pierwszy awaryjny spacer kosmiczny miał miejsce 7 sierpnia 2010 roku. Spacer okazał się być znacznie trudniejszy niż przewidywano – nie wykonano sporej części zaplanowanych prac. Głównym sprawcą tego problemu był przewód chłodziwa (amoniaku) o oznaczeniu M3, którego nie udało się odłączyć od modułu pompy oraz napotkano przeciek. Po tym spacerze już było wiadomo, że nastąpią przynajmniej trzy spacery awaryjne.

11 sierpnia 2010 miał miejsce drugi awaryjny spacer kosmiczny. Tym razem astronautom udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace a nawet wykonać kilka dodatkowych czynności. W trakcie drugiego spaceru kosmicznego udało odłączyć przewód M3 a także wymontować moduł pompy. Udało się także wykonać kilka prac przygotowujących zapasowy moduł pompy. Po tym spacerze resztę prac rozłożono na cztery spacery kosmiczne, z których trzeci miał nastąpić 15 sierpnia (potem przesunięto spacer na 16 sierpnia).

Trzeci awaryjny spacer kosmiczny miał miejsce 16 sierpnia 2010 roku. W trakcie tego spaceru astronautom udało się wykonać wszystkie zaplanowane zadania, czyli przeniesienie zapasowego modułu pompy, instalację na S1 kratownicy ISS, podłączenie przewodów amoniaku i zasilania. Ponadto, dokonano wstępnego rozruchu modułu pompy a odczyty były prawidłowe. Trzeci awaryjny spacer kosmiczny zakończył się więc pełnym sukcesem.

Inżynier Lotu – Shannon Walker, przeprowadziła sesję badawczą z programem SPHERES (Synchronized Position, Hold, Engage and Reorient Experimental Satellites), którego celem jest przestudiowanie procesów mogących mieć wpływ na rozwój automatycznych systemów dokowania, serwisowania satelitów czy awaryjnych napraw (statków kosmicznych). Z kolei Mikchaił Kornijenko przeprowadził obserwacje przy wykorzystaniu rosyjskiego eksperymentu Rusalka, będącego testem procedur zdalnego określania zawartości metanu oraz dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze.

W środę wykonano także manewr podniesienia orbity Stacji ISS. Manewr został wykonany za pomocą odpalonych na 11 minut i 16 sekund 8 silniczków statku transportowego Progress M-06M, który obecnie zadokowany jest do rosyjskiego modułu Zvezda. Procedura zmiany orbity rozpoczęła się o godzinie 22:30 CEST, poprzez przyjęcie komend z centralnego komputera rosyjskiej części orbitalnego kompleksu. Orbita ISS została podwyższona o 2.2 kilometra i wynosi po zakończeniu manewru 355,5 km. Dzięki temu uzyskane zostały odpowiednie warunki do odcumowania Sojuza TMA-18 i jego lądowania 24 września, oraz dokowania Progressa M-07M 10 października tego roku.

Źródło: NASA oraz poprzednie artykuły.

Comments are closed.