PRISMA = Mango + Tango

0

W środę 11 sierpnia przeprowadzono rozdzielenie satelity PRISMA na dwa osobne statki: Mango i Tango.

PRISMA jest szwedzkim satelitą technologicznym służącym testowaniu różnorodnych technologii kosmicznych. Statek został wyniesiony 15 czerwca 2010 rakietą Dniepr, wraz z satelitami Picard i BPA-1.

Satelitę PRISMA rozłączono na Mango i Tango o 17:51 czasu uniwersalnego. Rozdzielenie Mango i Tango oznacza rozpoczęcie kilku miesięcznych prób i testów lotów obu statków w formacji, zbliżeń i ponownych połączeń i rozłączeń. Manewer przebiegł bez zakłóceń. Tango zwraca prawidłową telemetrię, jest stabilizowany obrotowo, działają ogniwa słoneczne i akumulatory statku.

Tango jest mniejszym z pary statków. Ma masę około 40 kg i jest wielkości kuchenki mikrofalowej. W testach PRISMA pełni rolę biernego statku-celu. Statkiem aktywnym jest 150 kilogramowy Mango – rozmiarów wolnostojącej kuchenki z piekarnikiem. Mango posiada dwa komplety własnych silników manewrowych, jedne hydrazynowe, a drugie na eksperymentalne ekologiczne paliwo.

Przez minione dwa miesiące od startu kontrolerzy misji dokonywali sprawdzeń stanu statków, systemów nawigacyjnych, urządzeń do kontroli lotu w formacji, przetestowali wspomniane eksperymentalne paliwo, i pomyślnie manewrowali statkiem omijając kosmiczne śmiecie. Szwedzki satelita jest platformą do testowania rozmaitych technologii: urządzeń automatycznego dokowania (Szwecja), odbiorników GPS (Niemcy), eksperymentów radiowych (Francja), czy optycznych czujników nawigacyjnych (Dania).

Głównym celem przeprowadzanych demonstracji będzie sprawdzenie możliwości lotu obu statków w bliskiej formacji (mniej niż 1 metra odległości) w sposób autonomiczny, bez ingerencji z Ziemi. Misja PRISMA potrwa do wiosny 2011.

Źródło: Space Flight Now

Comments are closed.