JPL przybliża ExoMars Climate Sounder

0

Jet Propulsion Laboratory przybliża jeden z instrumentów naukowych jaki znajdzie się na pokładzie ExoMars Trace Gas Orbiter, mającego wystartować w 2016 roku.

Wizualizacja sondy ExoMars Trace Gas Orbiter / Credits: NASA-JPLEuropejsko-amerykańska misja ExoMars Trace Gas Orbiter, czyli sonda do badań gazów śladowych atmosfery Marsa, będzie wyposażona w przyrząd do codziennego sporządzania map pogodowych Marsa. ExoMars Climate Sounder, czyli dosłownie sonda klimatu, będzie zbierał informacje o pionowym rozkładzie temperatury, pyłu, pary wodnej i chmur w atmosferze Czerwonej Planety.

Będzie to jeden z czterech instrumentów naukowych sondy. Prócz Climate Sounder na pokładzie sondy znajdą się dwa spektrometry (jeden Europejskiej Agencji Kosmicznej) oraz wysokorozdzielcza kolorowa kamera obrazująca, oraz szerokokątna kamera meteorologiczna.

Spektrometr ESA i spektrometr NASA to urządzenia zaprojektowane do detekcji śladowych ilości metanu i innych mało licznych gazów w atmosferze Marsa. Badania gazów śladowych wymagają głębokiej wiedzy o atmosferze, co tłumaczy Tim Schofield, kierownik naukowy przyrządu ExoMars Climate Sounder: “Zapewnimy dane potrzebne do poznania dystrybucji gazów śladowych, które zostaną zidentyfikowane przez spektrometry. Drogą do tego będzie określenie roli ruchów atmosfery i aerozoli, jak pył czy lód, w przemieszczaniu się gazów śladowych i w reakcjach chemicznych, którym podlegają”. Między innymi do tego będzie potrzebny Climate Sounder – radiometr podczerwieni, który będzie pracował całą marsjańską dobę 400 kilometrów nad powierzchnią planety. Wertykalne pomiary atmosfery będą prowadzone od powierzchni gruntu, co 5 kilometrów, aż do wysokości 90 kilometrów.

Przed instrumentem stawiane są jeszcze dwa inne zadania. Jednym z nich jest powiększenie ilości zbieranych danych, które obecnie napływają z podobnego instrumentu sondy Mars Reconnaissance Orbiter, o nazwie Mars Climate Sounder, obserwującego Marsa od 2006 roku. Jednak orbita MRO umożliwia badanie atmosfery z wyłączeniem biegunów, i tylko od około 15 do 3 w nocy czasu lokalnego. Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter będzie miała za to orbitę, która pozwoli na całodobowe pomiary atmosfery na wszystkich szerokościach areiongraficznych.

“Uzupełnimy informacje o dobowych zmiennościach atmosfery, i dodamy kolejne lata obserwacji Marsa w celu zbadania wahań rocznych”, wyjaśnia dalej Schofield. “Najbardziej zauważalna zmiana, to nieregularne występowanie burz pyłowych. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy można w jakiś sposób przewidzieć wystąpienie dużej burzy pyłowej, i co sprawia, że poszczególne lata tak różnią się od siebie”.

Trzecim celem misji jest asystowanie podczas przyszłych lądowań statków kosmicznych na powierzchni Marsa. Pomoc instrumentu w lądowaniach polegałaby na stałym monitorowaniu gęstości atmosfery nad miejscem wejścia w nią statku. Gęstość atmosfery może zmienić się z dnia na dzień, wpływając znacząco na proces przechodzenia lądownika przez nią.

ExoMars Trace Gas Orbiter będzie pierwszą z serii misji marsjańskich organizowanych przez NASA i ESA. Sonda poświęcona badaniom gazów śladowych, głównie metanu, spowodowana jest wykryciem go w atmosferze Marsa, a jednym z jego źródłem może być aktywność biologiczna.

Sonda będzie pełniła także rolę przekaźnika łącznościowego dla łazika ExoMars i będzie przenosiła demonstratora modułu lądownika.

Źródło: JPL

Comments are closed.