Przygotowania do lotu rakiety HEAT-1X Tycho Brahe

0

Trwają przygotowania do lotu prywatnej, duńskiej rakiety HEAT-1X “Tycho Brahe”, skonstruowanej przez Copenhagen Suborbitals, która stanowi wersję testową systemu nośnego składającego się z rakiety oraz niewielkiego pojazdu załogowego, umożliwiających odbycie lotu suborbitalnego ponad umowną granicę 100 kilometrów, czyli w przestrzeń kosmiczną.

Kierownikami projektu budowy rakiety HEAT-1X są Peter Madsen oraz Krisitan von Bengtson. Nazwa pojazdu oznacza Hybrydowy Transporter Egzoatmosferyczny (Hybrid Exo Atmospheric Transporter) i nawiązuje do roli jaką ma on pełnić w przyszłości – obecna misja będzie lotem bezzałogowym, mającym poddać jedynie cały pomysł weryfikacji. Silnik rakietowy będzie najprawdopodobniej napędzał pojazd jedynie przez kilkanaście zamiast docelowo planowanych 60 sekund – według Copenhagen Suborbitals maksymalna wysokość lotu nie powinna przekroczyć 30.000 metrów.

Najbliższy start odbędzie się z holowanej, pływającej wyrzutni-barki nazwanej “Sputnik”, która zostanie przetransportowana w pobliże wyspy Bornholm na Morzu Bałtyckim, co powinno zająć około 36 godzin. Ciekawostką jest fakt, że w roli holownika wystąpi… okręt podwodny UC3 Nautilus, zbudowany przez współkonstruktora rakiety – Petera Madsena. Pierwsze testy holowania zostały już przeprowadzone.

Napęd rakiety stanowi silnik hybrydowy spalający paliwo stałe (poliuretan) w ciekłym tlenie, wytwarzający około 40kN ciągu – jednostka ta została już przetestowana na ziemi podczas prób przeprowadzonych w lutym (z użyciem parafiny jako paliwa) oraz maju bieżącego roku – tym razem już z właściwym paliwem poliuretanowym.

{youtube}49FUPMfamZU{/youtube}
Próba silnika rakietowego HEAT-1X w lutym bieżącego roku (Copenhagen Suborbitals/Youtube/anorup)

Zainstalowana na szczycie kapsuła stanowi jedynie wstępny egzemplarz testowy, mający zbadać samą koncepcję takiego mikropojazdu, choć wyposażony w system spadochronów, który umożliwi spokojne wodowanie w wodach Bałtyku po zakończeniu lotu.

Rakieta HEAT została zbudowana w taki sposób, aby wartości przyspieszeń podczas spalania paliwa nie przekraczały 3-g – jest to niezbędny warunek by lot taki mógł odbyć człowiek i jednocześnie jest to zakres odpowiadający w przybliżeniu wartościom maksymalnych przyspieszeń odczuwanych przez astronautów odbywających loty za pośrednictwem promów kosmicznych.

Zaplanowany na najbliższe dni lot, będzie również pierwszym lotem rakiety zbudowanej przez Copenhagen Suborbitals – wszystkie poprzednie konstrukcje zostały przetestowane jedynie podczas prób naziemnych.

Docelowa konstrukcja rakiety składać się będzie podobnie jak HEAT-1X z dwóch segmentów – niższego, zawierającego paliwo stałe w formie poliuretanowego wypełniacza, oraz wyższego mieszczącego zbiornik ciekłego tlenu. Powyżej sekcji napędowej mieścić się ma właściwa, szczelna kapsuła załogowa, która będzie mogła przenosić jedną osobę. Całość ma posiadać średnicę 64 centymetrów i wysokość 9 metrów.

Po uruchomieniu silnika rakiety HEAT, będzie on pracował przez około 60 sekund, a następnie odłączy się od kapsuły, która powinna wznieść się na wysokość przekraczającą 100 km, czyli umowną granicę kosmosu, wykonując lot po torze balistycznym, podobnie jak czynią to rakiety sondujące górne warstwy atmosfery. Przez krótki czas przejścia przez szczytowy punkt paraboli na pokładzie będzie można odczuć zjawisko mikrograwitacji. Następnie kapsuła wejdzie w atmosferę Ziemi, wyhamuje i wypuści niewielki spadochron, spowalniający i stabilizujący. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości i prędkości zostaną wyrzucone trzy spadochrony główne i kapsuła spokojnie osiądzie na wodzie.

W przyszłości loty z użyciem rakiety HEAT mogą posłużyć do wykonywania tanich, “turystycznych” misji załogowych, a także do realizacji celów naukowych. Zanim jednak do tego dojdzie przewiduje się jeszcze dwa dodatkowe loty testowe HEAT-2X oraz HEAT-3X – jeśli zakończą się powodzeniem, pierwszy lot załogowy przypadnie na misję HEAT-4.

Program budowy rakiety HEAT jest w całości finansowany z dobrowolnych wpłat sponsorów oraz osób prywatnych. Więcej informacji na temat finansowania projektu można znaleźć na stronie organizacji.

(Copenhagen Suborbitals)

Platforma startowa 'Sputnik' z osadzoną na niej rakietą zostanie przeholowana na miejsce startu przy użyciu okrętu podwodnego 'Nautilus' (Copenhagen Suborbitals)

Rakieta HEAT-1X na wyrzutni platformy pływającej 'Sputnik' (Copenhagen Suborbitals)

Wyznaczony rejon startu rakiety HEAT-1X (Copenhagen Suborbitals)

Comments are closed.