Ryzyko zderzenia z planetoidą w 2182 roku

0

Planetoida 1999 RQ36 może zderzyć się z Ziemią w 2182 roku. W tej chwili ryzyko zderzenia oceniane jest na 0,07 %, co jest stosunkowo dużą wartością.

Orbitę Ziemi przecinają tysiące mniejszych i większych planetoid oraz komet. Raz na jakiś czas zdarza się, że zarówno nasza planeta jak i zabłąkany kosmiczny obiekt znajdą się w tym samym miejscu o tym samym czasie. Wtedy mamy do czynienia ze zjawiskiem meteoru (gdy obiekt spala się w atmosferze) lub meteorytu (gdy dochodzi do upadku obiektu). Najczęściej na kursie kolizyjnym z Ziemią są niewielkie obiekty – których około kilkaset rocznie spada na Ziemię.

Od czasu do czasu – przy tym mowa tutaj o zakresie liczonym w milionach lat – w Ziemię uderza większy obiekt. Tak przykładowo stało się 65 mln lat temu, kiedy to powstał krater Chicxulub na Jukatanie. Skutki uderzenia takiego obiektu w naszą planetę z całą pewnością byłyby katastrofalne dla cywilizacji ludzkiej. Stąd też od kilkunastu lat teleskopy (w tym i te umieszczone w przestrzeni kosmicznej) przeczesują niebo w poszukiwaniu obiektów, które mogą potencjalnie zagrozić Ziemi. Te obiekty zwane są PHO (ang. Potentially Hazardous Object – potencjalnie niebezpieczny obiekt) i stanowią część większej grupy obiektów NEO (ang. Near Earth Object – obiekt bliski Ziemi).

W tej chwili znamy już ponad 1100 obiektów z grupy PHO. Do tej listy dołączyła planetoida 1999 RQ36 o średnicy około 560 metrów. Ostatnie wyliczenia przeprowadzone przez astronomów z Universidad de Valladolid w Hiszpanii wskazują, że 1999 RQ36 kilka razy pod koniec XXII wieku może zagrozić Ziemi. Najwyższe ryzyko zderzenia przypada na rok 2182 i jest szacowane na około 0,07%. Dokładna wartość ryzyka jest w tej trudna do wyliczenia z powodu niemożności wyliczenia wszystkich drobnych zmian orbity tego obiektu, jakie mogą nastąpić w ciągu nadchodzących dziesięcioleci. Jest więc bardzo prawdopodobne, że następne szacunki, wykonane w ciągu kolejnych dekad, obniżą wartość ryzyka zderzenia Ziemi z 1999 RQ36  do zera.

Powyższe wyliczenia wskazują również, że stałe monitorowanie obiektów z grupy PHO i śledzenie zmian ich orbit jest sprawą bardzo ważną. Może się okazać, że zamiast 1999 RQ36 inny obiekt zacznie stanowić większe zagrożenie dla naszej planety. Z drugiej strony, obiekty grupy PHO są też relatywnie łatwymi celami dla misji bezzałogowych.

Źródło informacji – space.com

Comments are closed.