Powstało Polskie Forum Astronautyczne

0

Kilkanaście dni temu działalność rozpoczęło Polskie Forum Astronautyczne (PFA). Głównym celem działalności PFA jest integracja społeczności astronautycznej w Polsce poprzez stworzenie platformy do wymiany informacji oraz doświadczeń. Forum aspiruje do bycia polską wersją anglojęzycznych nasaspaceflight i unmannedspaceflight. Adres forum – www.astronautyka.org.

W jakim celu powstało Polskie Forum Astronautyczne?

Od kilku lat można zauważyć rosnące zainteresowanie astronautyką w naszym kraju. Coraz więcej osób śledzi wydarzenia takie jak starty rakiet, ostatnie misje promów kosmicznych, spacery kosmiczne, publikacje wyników badań naukowych czy też relacje o lokalnych wydarzeniach powiązanych z astronomią/astronautyką. Pojawiają się też mniej i bardziej formalne grupy, które realizują swoje projekty. Ponadto, nasze instytuty i jednostki badawcze też coraz bardziej aktywnie uczestniczą w programach satelitarnych – czego przykładem jest BRITE-PL. Poza tym wydaje się, że w ciągu kilku najbliższych lat Polska (wreszcie!) zostanie członkiem ESA – Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Niestety, z drugiej strony krajowe media najczęściej przekazują błędne dane albo bardzo słabe “rewelacje”. Nie ma też żadnych form komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami i społecznościami miłośników astronautyki w naszym kraju. Często zdarza się, że jedna zainteresowana grupa zupełnie nic nie wie o dokonaniach innej. Jak łatwo zgadnąć, taka sytuacja nie jest raczej dobra.

Polskie Forum Astronautyczne początkowo funkcjonujące w ramach forum Astronomia Amatorska, a obecnie będące niezależnym tworem,  zaczęło odwracać ową tendencje. Aktywnie wypowiadają się już osoby związane z różnymi krajowymi organizacjami kosmicznymi – Studenckiego Koła Astronautycznego, projektu wypraw balonowych Copernicus, serwisu kosmonauta.net czy “rodzimej” misji balonowej Hevelius. Pierwsze kroki mamy już więc za sobą. Czas na dalszą rozbudowę i wspieranie oraz informowanie o kolejnych inicjatywach i grupach miłośników astronautyki.

To forum można nazwać krajową wersją serwisów takich jak nasaspaceflight czy unmannedspaceflight. Zajmujemy się zarówno astronautyka załogową jak i bezzałogową. Zdarza się, że otrzymujemy informacje od różnych osób bezpośrednio uczestniczących w różnych misjach – często dużo wcześniej przed oficjalną (i często pomijającą najważniejsze informacje) “premierą” w mediach.

Adres forum – www.astronautyka.org

Comments are closed.