Wzrosną wydatki na komercyjne pozyskiwanie danych wywiadowczych

0

Od wielu lat ministerstwa obrony i agencje wywiadowcze państw rozwiniętych przerzucają część zadań wywiadowczych na podmioty komercyjne. Firmy zajmują się obsługą satelitów, zbieraniem i obróbką danych, dostarczając podmiotom rządowym gotowe produkty według zleconej specyfikacji. Pozwala to na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności cyklu obiegu i zbierania informacji wywiadowczych. Firma Euroconsult prognozuje, że rynek takich usług wzrośnie niemal czterokrotnie w ciągu najbliżej dekady.

Euroconsult, francuska firma analityczno-doradcza specjalizująca się w rynku usług satelitarnych, w najnowszym raporcie analizującym działalność agencji bezpieczeństwa i obrony zapowiada prawie czterokrotny wzrost wydatków na komercyjne pozyskiwanie danych wywiadu satelitarnego typu IMINT (image intelligence). Analiza wydana pod tytułem “Earth Observation: Defense and Security, World Prospects to 2019” (“Obserwacje Ziemi: obronność i bezpieczeństwo, prognozy światowe do 2019”) mówi o wzroście z 735 milionów dolarów amerykańskich (2009) do 2,6 miliarda USD, w ciągu 10 lat.

Przerzucanie utrzymania satelitów i zbierania danych na firmy prywatne jest dla rządów metodą na pogodzenie rosnących wymagań z ograniczonymi budżetami. Szczególnie w latach obniżonego wzrostu gospodarczego są one skłonne do wypróbowywania różnych rozwiązań.

Adam Keith z montrealskiego biura firmy Euroconuslt, mającej siedzibę w Paryżu, wyjaśnia, że dedykowane satelity wywiadowcze pozostają urządzeniami bardzo drogimi i ministerstwa obrony różnych krajów coraz chętniej finansują i korzystają ze statków o podwójnym zastosowaniu (cywilno-wojskowym) i kupują dane komercyjne.

Pomimo pogłębiającej się współpracy wojska z firmami komercyjnymi, jako metody obniżania kosztów, następuje jednoczesny wzrost wydatków na satelity obserwacji Ziemi będące wyłączną własnością rządów i ich sił zbrojnych. Euroconsult odnotował, że w latach 2000-2009 dziewięć krajów wystrzeliło 57 satelitów dedykowanych zadaniom obronnym, co skutkowało przychodem 12,5 mld. USD wśród firm na światowym rynku satelitarnym. W następnej dekadzie szacuje się, że przychody z tego tytułu sięgną 18,3 mld. USD, wykazując jednocześnie większą liczbę zamówień i niewielki wzrost stopy zwrotu z pojedynczego satelity.

W komercyjnym pozyskiwaniu danych wywiadowczych przodują Stany Zjednoczone, które wydały w 2009 na tę metodę pozyskiwania zdjęć 430 mln. USD. Była to ponad połowa danych światowych zakupionych przez podmioty wojskowe i wywiadowcze na świecie. W innych krajach dane komercyjne są stosowane w obronności znacznie rzadziej. Wynika to głównie z tego, że inne kraje dopiero zaczynają stosować satelity obserwacyjne o podwójnym przeznaczeniu – wzrost udziału danych komercyjnych w zastosowaniach wojskowych powinien być więc widoczny z roku na rok.

Strona firmy Euroconsult: www.euroconsult-ec.com

Źródło: spacedaily.com

Treść tego artykułu udostępniono na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Comments are closed.