Nowe nazwy formacji wokół krateru Endeavour

0

NASA po raz pierwszy nadała oficjalne nazwy formacjom wchodzącym w skład krawędzi krateru Endeavour. Tak jak to sygnalizowaliśmy wybrane nazwy nawiązują do miejsc, które w swej podróży odwiedził angielski żeglarz i odkrywca James Cook na pokładzie statku “Endeavour”.

Nowe nazwy formacji krateru Endeavour
Niedawno NASA opublikowała fragment panoramy wykonanej przez kamerę pancam ukazującą fragment krawędzi krateru Endeavour. Po raz pierwszy na powstałe zdjęcie tego rejonu zostały naniesione nazwy niektórych formacji, które są powiązane z wyprawą Jamesa Cooka na pokładzie statku “Endeavour” w pobliżu Australii. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka tych nazw w odniesieniu do historycznych ziemskich odpowiedników:

  • Point Hicks – to właśnie ten fragment Australii został jako pierwszy dostrzeżony przez załogę Jamesa Cooka. Miało to miejsce 19 kwietnia 1770r.
  • Cape Dromedary – kolejny charakterystyczny punkt dostrzeżony 21 kwietnia 1770r.
  • Cape Byron – najbardziej wysunięty na wschód fragment Australii dostrzeżony 15 maja 1770r.
  • Cape Tribulation – dostrzeżony 10 czerwca 1770r.

Opublikowane zdjęcie zostało wykonane podczas dnia marsjańskiego Sol-2239. Ukazuje ono południowo-zachodnią krawędź krateru Endeavour oraz fragment materiału, który został wyrzucony podczas formowania się krateru Iazu. Ten ostatni znajduje się na południe od krateru Endeavour. Sfotografowany fragment już wielokrotnie mogliśmy podziwiać na kompozycjach zdjęć złożonych w panoramy m.in. przez użytkowników forum unmannedspaceflight.com. Jednak te prace mimo, iż często bardzo ładnie przygotowane mają jedną podstawową wadę. Źródłem zdjęć do tych panoram są materiały w formacie jpg dostępne na oficjalnej stronie łazików. Niestety przed kompresją nie były poddane one zabiegowi poprawy ich jakości. Specjaliści odpowiedzialni za misję łazików mają dostęp do surowych danych z kamer (zdjęcia RAW) co oznacza, iż nowo opublikowana panorama charakteryzuje się dużo wyższą jakością np: mniejszym poziomem szumów.

Obecne położenie łazika
Opportunity nadal kontynuuje podróż w kierunku wschodnim. Przez ostatnie dni marsjańskie łazik bardzo szybko pokonywał kolejne metry dzielące go od krateru Endeavour. Średnio przejeżdżał około 50-70m/Sol co 2-3 dni marsjańskie. Trasa jaką porusza się Opportunity wiedzie w pobliżu krateru Santa Maria i kończy się w pobliżu wzniesienia wchodzącego w skład krawędzi krateru Endeavour. Ta formacja znajduje się najbliżej łazika dlatego też Opportunity w pierwszej kolejności dojedzie właśnie do tego wzniesienia. Obecnie formacja ta jest jeszcze nie widoczna z obecnego położenia łazika (Sol-2286). Możliwe jednak, że wzniesienie można będzie już dostrzec na zdjęciach przesyłanych przez łazik po przejechaniu około 1.5km od obecnego położenia. Nazwa jaka zostanie nadana będzie najprawdopodobniej Cape York. Nawiązano by wtedy do Australijskiego przylądka Jork także nazwanego przez historyczną wyprawę Jamesa Cooka.

Źródło: NASA/JPL

Fragment panoramy krawędzi krateru Endeavour z naniesionymi nowymi nazwami (NASA/JPL)

Porównanie jakościowe nowo opublikowanej panoramy oraz kompozycji zdjęć jpg (NASA/JPL/Ant)

Nadane nazwy posiadają swoje ziemskie odpowiedniki związane z wyprawą Jamesa Cooka (Google/roadtoendeavour.wordpress.com)

Położenie łazika podczas dnia marsjańskiego Sol-2286 (NASA/JPL/Google/Eduardo Tesheiner)

Comments are closed.