Woreczek pełen nowych egzoplanet

0

Wiele wskazuje na to, że egzoplanetarny sezon ogórkowy dobiega końca. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach doniesiono o istnieniu aż siedmiu nowych obcych światów. Ponadto, doniesiono o kolejnych ośmiu kandydatach zaobserwowanych przez kosmiczny teleskop Kepler. W tym artykule przyjrzymy się tym nowym planetom pozasłonecznym z bliska.

Siedem nowych egzoplanet, o których w ostatnim czasie poinformowano to HAT-P-18 b, HAT-P-19 b, 24 Sex b, 24 Sex c*, HD 102956 bHD 200964 bHD 200964 c. Jak nie trudno zauważyć, wśród tych obiektów cztery krążą w dwóch układach planetarnych. Te egzoplanety to 24 Sex b i 24 Sex c (pierwszy układ) oraz HD 200964 bHD 200964 c. Jak wyglądają te dwa układy?

Dwie egzoplanety krążące wokół gwiazdy 24 Sextantis to obiekty porównywalne masą do Jowisza. Planeta 24 Sex b ma masę minimalną około 2 mas Jowisza zaś 24 Sex c – około 0,85 masy Jowisza. Obie egzoplanety krążą w pewnej odległości od swojej gwiazdy macierzystej – w odległości odpowiednio około 1,33 AU oraz 2,1 AU. Ekscentryczność orbit wynosi odpowiednio 0,09 i 0,29. Gwiazda macierzysta jest typu G5 (zbliżony do Słońca), ale masa tej gwiazdy to około 1,5 masy naszego Słońca. Promień 24 Sextantis jest około 5 razy większy od naszej Dziennej Gwiazdy. Wydaje się, że na potencjalnych dużych egzoksiężycach 24 Sex c mogłyby zaistnieć odpowiednie warunki do występowania wody w stanie ciekłym – jednak z drugiej strony ekscentryczność tej egzoplanety jest bardzo duża. Bardziej jest więc prawdopodobne, że wokół 24 Sex c krążą jedynie skaliste obiekty, podobne do naszego Księżyca.

Źródło wiadomości:
http://exoplanet.eu/star.php?st=24+Sex

Układ planetarny HD 200964 składa się także z dwóch dużych egzoplanet. Obiekt HD 200964 b ma masę minimalną około 1,85 masy Jowisza a HD 200964 c – około 0,9 masy Jowisza. Te planety pozasłoneczne krążą w średnich odległościach odpowiednio 1,6 i 2 AU z ekscentrycznością rzędu 0,04 oraz 0,18. Gwiazda macierzysta, typu K0 ma nieco niższą temperaturę fotosfery (około 5150K) od naszego Słońca a promień jest 4,3 raza większy. Możliwe więc, że ten układ przypomina ten krążący wokół 24 Sextantis.

Źródło wiadomości:
http://exoplanet.eu/star.php?st=HD+200964

Pozostałe trzy egzoplanety to HAT-P-18 b, HAT-P-19 b oraz HD 102956 b. Są to tzw. gorące Jowisze krążące bardzo blisko swych gwiazd macierzystych. Na szczególną uwagę z tych obiektów zasługuje HAT-P-18 b, o masie około 0,2 masy Jowisza i promieniu zbliżonym do promienia największej planety naszego Układu Słonecznego. Ponieważ ta egzoplaneta krąży wokół swej gwiazdy macierzystej z czasem zaledwie 5 dni, to można się spodziewać silnych interakcji pomiędzy tą planetą pozasłoneczną a jej gwiazdą. Jest bardzo możliwe, że atmosfera HAT-P-18 b, wskutek silnych interakcji z gwiazdą macierzystą, wygląda podobnie jak w przypadku HD 209458 b.

Informacje o HAT-P-18 b można znaleźć w tym miejscu:
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=HAT-P-18&p2=b

Ponadto, pojawiły się już także bardziej szczegółowe informacje o kilku kandydatach na egzoplanety zaobserwowane przez kosmiczny teleskop Kepler. Dotychczas Kepler odkrył (oficjalnie) pięć egzoplanet, o czym informowaliśmy w styczniu 2010 roku. Teraz do tych pięciu obiektów może dołączyć osiem kolejnych. Informacje o tych kandydatach pochodzą z pierwszej serii danych, ujawnionej w czerwcu 2010 roku. Wszystkie te obiekty mają promienie porównywalne lub większe od naszego Jowisza i krążą bardzo blisko swych gwiazd macierzystych. Jeśli któryś z tych obiektów zmieni status na “potwierdzony” to odpowiednia informacja zostanie umieszczona na tym serwisie (prosimy zatem o nas pamiętać!).

* Chodzi tutaj o gwiazdę z konstelacji Sekstansa!

Wizja artystyczna egzoplanety HD 209458 b i jej atmosfery. HAT-P-18 b wygląda z dużym prawdopodobieństwem wygląda podobnie / Credits - ESA, Hubble

Comments are closed.