Node 4 na ISS?

0

Czy ISS wzbogaci się o nowy moduł? Niedawno rozpoczęła się w NASA analiza tej możliwości. Czas przygotowania tego modułu do startu powinien wynieść około 40 miesięcy. Oznacza to, że moduł może znaleźć się na ISS już w 2014 roku – jeśli decyzja budowy zapadnie jeszcze w tym roku.

Jednym z problemów, z jakim borykać się będzie przez kilka najbliższych lat amerykańska sekcja ISS to brak odpowiedniej ilości węzłów cumowniczych. Węzły cumownicze będą ważne dla komercyjnych dostawców ładunków (oraz w dalszej kolejności – ludzi) na Stację. Ten problem jest związany m.in. z pozycją modułu Cupola (uniemożliwiającą dokowanie w nadirze Node 3) oraz dołączeniu PMM do Stacji (misja STS-133). Warto tu dodać, że toczą się też pewne prace nad możliwością relokacji Cupoli do innego węzła modułu Harmony.

Node 4 byłby zbudowany na bazie istniejącego już Node Structural Test Article, który w latach 90. służył do wielu testów związanych z planowaną wtedy budową ISS. Moduł znajduje się obecnie w ośrodku NASA na Florydzie (KSC), w budynku Space Station Processing Facility (SSPF).

Proponowane miejsce umieszczenia Node 4 to połączenie z Node 2 (Harmony), który w tej chwili jest najbardziej “wysuniętym” amerykańskim modułem Stacji. Do tego modułu dokują też promy kosmiczne. Dodanie Node 4 do tego węzła Node 2 prawdopodobnie ułatwiłoby procedury dokowania różnych statków do ISS – w odróżnieniu do np Node 3 (Tranquility).

Ponieważ przewidywana data ukończenia prac nad Node 4 przypada już po końcu programu STS (nawet jeśli dodatkowe misje zostałyby zaakceptowane), to rakietą nośną dla tego modułu byłaby rakieta Atlas V lub Delta IV. Z tego powodu dołączono by do Node 4 specjalny człon orbitalny, którego zadaniem byłoby doprowadzenie tego modułu do ISS.

Źródło informacji – nasaspaceflight.com

Node Structural Test Article w KSC w budynku SSPF / Credits - NASA

Comments are closed.