Dawn ustanowiła rekord zmiany prędkości

0

Amerykańska sonda kosmiczna “Dawn” ustanowiła nowy rekord zmiany prędkości wygenerowany własnym napędem. 5 czerwca przekroczyła ona 4,3 km/s, bijąc rekord ustanowiony przez sondę Deep Space 1. Zmiana prędkości (dV) jest jednym z najważniejszych parametrów technicznych sond kosmicznych, odpowiadających za możliwość zmiany ich toru lotu w Układzie Słonecznym.

Poprzedni rekord ustanowiła sonda Deep Space 1 – pierwsza napędzana silnikiem jonowym. Rekord ten został pobity w sobotę 5 czerwca przez sondę “Dawn”, również z silnikiem jonowym. Łączna zmiana prędkości sondy od początku misji przekroczyła 4,3 km/s, tj. 15480 km/h.

Sonda “Dawn” leci do pasa asteroidów na spotkanie z największymi ciałami pasa, planetoidami Westą i Ceres. Pierwszą ma odwiedzić w 2011 i 2012 roku, a drugą w 2015. Jej trzy silniki jonowe pracowały przez 620 dni (jeden po drugim), zużywając 165 kilogramów ksenonu. Silniki sondy czeka jeszcze więcej pracy. W ciągu planowanej na 8,5 roku misji, mają one przepracować łącznie 5,5 roku, dokonując całkowitej zmiany prędkości o 10,7 km/s (38620 km/h).

Silniki jonowe charakteryzują się powolnym przyspieszaniem, ale bardzo dużą wydajnością, czyli tak zwanym impulsem właściwym. “Dawn” rozpędza się w tempie 100 km/h na 4 dni, jednak zużywa przy tym jedynie 1 kg paliwa.

“Dawn” odbierze zapewne sondzie Deep Space 1 jej inny rekord – długości lotu z włączonym napędem. “Dawn” pobije ten rekord 10 sierpnia 2010.

Źródło: JPL

Comments are closed.