SCOPE 2.0 na trzy tygodnie przed CDR

0

20 maja w ESTEC eksperyment sterowania i stabilizacji kamery stanie po raz trzeci przed komisją ekspertów. Jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowany, zakończy fazę szczegółowego projektowania i przejdzie do dalszego etapu kampanii. W dalszej części artykułu prezentujemy stan projektu.

Mechanika (struktura)

Projekt podsystemu ukończony jest w 95%. Pozostały drobne korekty związane z wielkościami otworów na  złącza, po ich dobraniu struktura będzie gotowa do wytworzenia.

Mechanizm Orientacji Platformy

Podsystem ukończony w 80%, pozostają modyfikacje związane z jego wyważeniem. Dwa pierwsze stopnie modelu inżynieryjnego są gotowe i testowane.

Oprogramowanie

Podsystem ukończony w 70%, pozostają prace związane z komunikacją SCOPE – Stacja Naziemna oraz oprogramowaniem kamery.

Elektronika

Ukończona w 80%, pozostałe 20% dotyczy ewentualnych zmian w celu osiągnięcia większej dokładności mechanizmu stabilizacji. Model inżynieryjny elektroniki jest gotowy i bierze udział w testach.

Analiza termiczna

Ukończona w 30%. Zostały zrobione analizy dla najważniejszych części projektu, obecne opracowywane są dla pozostałych komponentów. Po zakończeniu podstawowej analizy  będą rozwijane dokładniejsze modele aż do osiągnięcia satysfakcjonującej dokładności.

Analiza wytrzymałościowa

Nie opracowana, ze względu na niski priorytet względem innych części projektu. Będzie rozwijana po zakończeniu analizy termicznej.

Testy funkcjonalne

Przeprowadzone zostały testy po integracji oprogramowania z elektroniką, które przebiegły prawidłowo.

Od wtorku zespół rozpoczął testy z udziałem Mechanizmu Orientacji Platformy. Pierwsze wyniki pokazały zbyt dużą masę mechanizmu i jego nieprawidłowe wyważenie. Konieczne było zastosowanie silnika krokowego o większej mocy, który na szczęście został wcześniej zamówiony z docelowymi silnikami jako zapasowy. Podczas testów z mocniejszym silnikiem zaobserwowano duże drgania układu, spowodowane niedociągnięciami części mechanicznej. Testy w obecnej formie będą kontynuowane aż do uruchomienia wszystkich stopni mechanizmu stabilizacji, następnie rozpoczną się prace nad wyeliminowaniem drgań.

Za niecałe dwa tygodnie odbędzie się seminarium projektu w Centrum Badań Kosmicznych PAN, w celu oceny jego przygotowania do przeglądu CDR.

Program REXUS/BEXUS (Rocket and Balloon Experiments for University Students) jest edukacyjną inicjatywą niemieckiej (DLR) i szwedzkiej (SNSB) Agencji Kosmicznej realizowaną we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Dzięki niej studenci z krajów członkowskich i współpracujących z ESA (w tym także z Polski) mają możliwość realizacji swoich pomysłów na rakiecie (REXUS) bądź balonie (BEXUS).

Struktura platformy SCOPE

SCOPE komponenty

Testy platformy SCOPE

Comments are closed.