Cassini w trakcie podwójnego przelotu

0

Cassini powtórzył podwójny przelot koło dwóch księżyców Saturna, Enceladusa i Tytana. Podobny manewr sonda wykonała półtora miesiąca temu. Wzajemne położenie tych dwóch satelitów Saturna pozwoliło sondzie na wykonanie przelotu koło obu ciał w ciągu 48 godzin bez potrzeby dodatkowych manewrów między zbliżeniami. Podobnego przelotu sonda dokonała półtora miesiąca temu, a wcześniej jeszcze trzy.

Okolicznościowa grafika ilustrująca obserwację wyrzutu przez sondę Cassini podczas zblżenia E10, (C) JPL - domena publiczna

We wtorek, 18 maja, sonda wykonała zbliżenie do Enceladusa, oznaczone jako E10, tj. dziesiąte w historii misji. W jego trakcie Cassini obserwował przyrządem UVIS (spektrografem obrazującym ultrafiolet) Słońce przechodzące za wyrzutami materii z powierzchni południowego bieguna księżyca. Celem obserwacji było stwierdzenie obecności azotu w wyrzucanym gazie i pyle. Minimalna odległość od Enceladusa miała wynieść 435 km. Do tej pory stwierdzono obecność amoniaku, a ten, po dostarczeniu ciepła, może rozłożyć się na cząsteczkowy azot. Oszacowanie ilości azotu dostarczy naukowcom wskazówek o procesach termicznych zachodzących pod powierzchnią księżyca.

Dwie doby później, 20 maja, 68. zbliżenia do Tytana, a piątego poświęconego badaniom grawimetrycznym tego globu. Zbliżenie nastąpi na odległość ok. 1400 km. Sonda Cassini będzie metodami radiowymi mierzyła grawitacyjne oddziaływanie Tytana na nią samą. Badania pozwolą na ocenę, czy pod powierzchnią tego drugiego co do wielkości księżyca w Układzie Słonecznym (po Ganimedesie, księżycu Jowisza) znajduje się ciekły ocean. Dodatkowo, południową półkulę księżyca będzie obserwował spektrometr podczerwieni (CIRS), wykonujący mapę temperaturową obszarów wcześniej nie obserwowanych w trakcie misji rozszerzonej sondy.

Źródło: spacedaily.com, JPL

Comments are closed.