Teleskop Hubble potwierdza rozszerzanie się Wszechświata

0

Kompleksowe analizy zniekształconych galaktyk, przeprowadzone przez europejskich naukowców na bazie materiałów zebranych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, potwierdziły, iż nasz Wszechświat wciąż rozszerza się coraz szybciej. Dodatkowo stworzona została lokalna, trójwymiarowa mapa 3D badanej części przestrzeni.

Jako bazę pod tę zaawansowaną analizę, grupa astronomów pod zwierzchnictwem Tima Schrabbacka z Obserwatorium Leidena, wybrała materiał zebrany przez Teleskop Hubble’a w ramach przeglądu nieba COSMOS (Cosmological Evolution Survey), który zawiera w swoim polu blisko 446 tysięcy galaktyk. Za pomocą orbitalnego obserwatorium wykonano blisko 575 ujęć tego samego rejonu Wszechświata, które łącznie dały blisko 1000 godzin obserwacji. Przegląd wykonany został za pomocą instrumentu Advanced Camera for Surveys (ACS), który został wymieniony podczas ostatniej misji serwisowej – STS-125 – do Hubble’a w maju 2009 roku.

Dodatkowo, w celu oszacowania odległości do blisko 194 tysięcy galaktyk, badacze skorzystali z obserwacji wykonanych przez obserwatoria naziemne. Z wyciągniętej dużej ilości otrzymanych danych, ważne są odpowiednie informacje odnośnie niewidzialnych struktur Wszechświata.

Zgodnie z teorią, niewidzialna część naszego Wszechświata składa się z ciemnej materii oraz ciemnej energii. Wszystko to co możemy oglądać; rzeczy materialne, Ziemia, Słońce, galaktyki i gwiazdy – cały ten ogrom, który i tak zdaje się być przytłaczający, to zaledwie 4% masy całego Wszechświata. Na resztę składają się właśnie ciemna materia (22%) oraz ciemna energia, która przypuszczalnie stanowi aż 74% całości. Nietrudno się domyśleć, że z uwagi na niewielką wiedzę, którą posiadamy na ten temat, astronomowie pragną zgłębić te największe obecnie tajemnice kosmologii. Jak do tej pory istnieje przypuszczenie, że ‘ciemne’ składniki mogą istnieć z powodu efektów jakie wywierają na poruszające się obiekty, które posiadają masę. Ciemna materia uczestniczy w oddziaływaniach grawitacyjnych w kosmicznej mikroskali, z kolei ciemna energia zdaje się być czynnikiem winnym przyspieszenia ekspansji kosmosu dając przykład oddziaływania na dużą skalę.

W nowych analizach astronomowie przywiązują uwagę do dystrybucji i rozmieszczenia materii w skali makro w kosmosie. Informacje te ukryte są w postaci występujących zniekształceń kształtów odległych galaktyk, fenomenie znanym jako mikro soczewkowanie grawitacyjne. Nowe algorytmy, stworzone przez zespół naukowców, w znaczący sposób usprawniają standardową metodę mierzenia kształtów i rozmiarów danej galaktyki z niespotykaną wcześniej dokładnością.

Skrupulatnie zbierane szczegóły badanych obiektów oraz skala przeprowadzonych badań potwierdziły, iż ekspansja Wszechświata ulega przyspieszeniu na skutek działania tajemniczego komponentu – ciemnej energii. Działania te dodatkowo prowadzą do powstania bardziej dokładnej mapy badanej części Wszechświata. Im dokładniejsze dane dotyczące odległości do galaktyk są zbierane, tym bardziej efektywnie i dokładnie można mierzyć dystrybucję materii pomiędzy nami, a obserwowanymi obiektami.

Astronomowie celowo wybrali przegląd nieba COSMOS, który wydaje się zawierać reprezentacyjną część naszego Wszechświata. Rezultaty badań będą opublikowane w nadchodzącym wydaniu ‘Astronomy and Astrophysics’. Miejmy nadzieję, że wraz z czasem naukowcy będą w stanie zaaplikować te nowe metody w analizie do zastosowań na większych połaciach kosmosu, tworząc tym samym lepszy obraz tego co tam daleko jest ukryte i zgłębiając tajemnicę 95% zawartości masowej naszego Wszechświata.

Źródło: ESA

 

Wiadomość umieszczona na portalu www.kosmonauta.net


Comments are closed.