Worek pełen WASPów

0

13 kwietnia 2010 roku donieśliśmy o odkryciu dwóch gorących Jowiszów krążących wokół innych gwiazd. Dwa dni później do listy piekielnych i dziwnych obcych światów dołączyło aż sześć podobnych egzoplanet. Wśród dotychczas odkrytych największą liczbę stanowią tzw. gorące Jowisze. Są to masywne gazowe giganty, które krążą bardzo blisko swych gwiazd macierzystych – tak blisko, że okres obiegu wokół tych gwiazd liczy się w dniach, a nie latach. Znane są także przypadki, w których egzoplanety krążą dokoła swych gwiazd jeszcze bliżej – z czasem liczonym w godzinach. Przykładem jest np WASP-18 b.

W odróżnieniu od egzoplanet krążących po bardziej “stosownych” orbitach, gorące Jowisze są stosunkowo łatwe do wykrycia – stąd być może znaczna ich ilość w ziemskich katalogach znanych obcych światów. Takie planety pozasłoneczne bardzo oddziaływują na swoje gwiazdy macierzyste, wprowadzając bardzo “chybotliwy” ruch gwiazdy w przestrzeni kosmicznej. Ponadto, takie egzoplanety także często przesłaniają swe gwiazdy, co prowadzi do obniżenia ilości światła, które dociera do Ziemi i naszych obserwatoriów. Przykładem takich planet mogą być pierwsze obiekty odkryte przez orbitalny teleskop Kepler.

Po niedawno odkrytych WASP-22 b oraz WASP-26 b od grona gorących Jowiszów dołączają kolejno WASP-21 b, WASP-24 b, WASP-25 b, WASP-28 b, WASP-29 b oraz WASP-33 b. Te wszystkie obiekty krążą bardzo blisko dookoła swych gwiazd macierzystych – tak blisko, że rok na tych egzoplanetach trwa zaledwie 1,2 (WASP-33b) – 4,3 dnia (WASP-21b)! Odległość tych planet pozasłonecznych od swych gwiazd zawiera się zaledwie pomiędzy 3,8 a 7,8 milionów kilometrów. Oznacza to, że warunki na tych obiektach są iście piekielne. Można założyć, że te planety pozasłoneczne posiadają “parującą” atmosferę wskutek silnych oddziaływań z gwiazdą macierzystą – podobnie jak to jest w przypadku obiektu HD 209458 b.

Wszystkie te egzoplanety zostały odkryte w ramach programu SuperWASP (Wide Angle Search for Planets), który z dwóch lokacji (Roque de los Muchachos Observatory, La Palma – Wyspy Kanaryjskie oraz Obserwatorium Południowej Afryki w RPA ) poszukuje egzoplanet krążąych wokół gwiazd do około +15 wielkości gwiazdowej.

Źródła wiadomości:
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=WASP-21&p2=b

http://exoplanet.eu/planet.php?p1=WASP-24&p2=b

http://exoplanet.eu/planet.php?p1=WASP-25&p2=b

http://exoplanet.eu/planet.php?p1=WASP-28&p2=b

http://exoplanet.eu/planet.php?p1=WASP-29&p2=b

http://exoplanet.eu/planet.php?p1=WASP-33&p2=b

Comments are closed.