Profil firmy Aratos Technologies S.A.

0

Kontynuujemy cykl artykułów przybliżających sylwetki europejskich firm z sektora przemysłu kosmicznego. Tym razem prezentujemy firmę Aratos Technologies SA z Grecji. Jest to kolejny kontakt, który nawiązaliśmy podczas spotkania z greckimi firmami w Warszawie, które odbyło się w lutym bieżącego roku.

Firma Aratos powstała w 1995 roku i jest jedną pierwszych downstreamowych europejskich firm w przemyśle kosmicznym. Działania tej firmy koncentrują się na wykorzystaniu technik kosmicznych i satelitarnych dla następujących sektorów:

  • Ochrona środowiska,
  • Wykorzystanie terenów i (planowanie przestrzenne),
  • Wspomaganie działań przy katastrofach (np naturalnych),
  • Rolnictwo,
  • Bezpieczeństwo publiczne.

Ponadto, firma posiada własną radę naukową, złożoną z wielu naukowców i profesorów z różnych dziedzin nauki i techniki. Działania firmy Aratos są podzielone na oddzielne jednostki, skupione na różnych wyspecjalizowanych usługach i produktach:

Space Content Business Unit: skupiona na wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych zebranych od jednostki Space Applications Unit w celu wytworzenia cyfrowych produktów takich jak mapy, bazy danych, zdjęcia satelitarne, przetworzone sygnały oraz zlokalizowane sygnały (np pożary, epicentra trzęsień ziemi itp). Ponadto, ta jednostka dostarcza stale uaktualniane mapy miast i infrastruktur oraz dane związane z wykorzystaniem zasobów terenowych, danych statystycznych i innych, związanych z wymaganiami klienta.

Space & Satellite Applications Business Group: w tej jednostce działania koncentrują się na zaawansowanych analizach otrzymanych od zespołu ContentUnit. Zakres prac skupia się na analizie danych pogodowych oraz map prognozach zanieczyszczeń środowiska powstałych na wskutek katastrof naturalnych, powodzie, trzęsienia Ziemi, oraz działalności człowieka, zanieczyszczenie powietrza, wycieki ropy naftowej.

Research & Developement Business Unit: to jednostka skupiona na analizie wymagań rynku, przewidywaniu potencjalnych możliwości rozwoju przestrzeni dla usług innowacyjnych oraz wyspecjalizowanych produktów i usług odzwierciedlających obecne i przyszłe wymagania rynku. Ponadto, ta jednostka aktywnie uczestniczy w greckich, europejskich i globalnych projektach w wykorzystania zdobyczy technologicznych oraz połączenia trendów rozwojutechniki z trendami rynkowymi.

Aratos Extended Enterprise: skupia się na wytworzeniu trwałej i aktywnej siecipomiędzy klientami firmy, firmą oraz dostawcami. Dzięki tym działaniom gromadzona jest baza informacji, która wspiera i poprawia jakość operacji klientów.

Aratos Satellite Applications Ltd: jest to spółka zależna, dzięki której Aratos ma dostęp do danych satelitarnych . Zakres działalności spółki to dostarczanie iwstępna obróbka danych satelitarnych, takich jak sygnały lub zdjęcia. Ta spółka posiada stacje naziemne zbierające dane z satelitów należących do ESA a także NASA, SPOT i innych.

European Fire Guard Alarm System: wyspecjalizowany system monitoringu i detekcji pożarów. System jest w stanie przeskanować obszar w promieniu 40 km dookoła infrastruktury klienta co 15 minut. Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć na stronie systemu.

Firma Aratos Technologies SA posiada certyfikat ISO 9001:2000. Więcej informacji na temat Aratos Technologies można znaleźć na stronie firmy – www.aratos.net .

Źródło informacji – materiały przesłane przez firmę Aratos do redakcji Kosmonauty. Dziękujemy serdecznie!

Comments are closed.