Rozpoczęto integrację sondy Juno

0

Rozpoczęto integrację sondy Juno z poszczególnych wyprodukowanych i przetestowanych komponentów próbnika. Przez następne kilka miesięcy wszystkie elementy sondy zostaną ze sobą połączone i złożone. Start Juno przewidywany jest na sierpień 2011 roku.

Sonda Juno to pierwszy dedykowany orbiter Jowisza od czasów misji Galileo. Misja jest pod wieloma względami innowacyjna. Po raz pierwszy w misji do zewnętrznego (położonego poza pasem planetoid) Układu Słonecznego użyte zostaną panele słoneczne jako źródło zasilania. Sonda jako pierwsza wejdzie na orbitę polarną wokół Jowisza – co pozwoli na uniknięcie najbardziej intensywnych regionów pasów radiacyjnych rozpościerających się wokół Jowisza.

Sonda Juno (Jupiter Polar Orbiter) jest przygotowywanym amerykańskim (NASA) orbiterem Jowisza przeznaczonym do badań jego magnetosfery z orbity polarnej. Do podstawowych celów naukowych misji zaliczają się:

  • poznanie szczegółów budowy wewnętrznej Jowisza;
  • zebranie informacji pozwalających na wybranie najbardziej prawdopodobnego mechanizmu formowania się Jowisza jako przykładu dużej planety gazowej;
  • zbadanie dokładnego składu atmosfery Jowisza w skali globalnej oraz jej dynamiki;
  • szczegółowe poznanie struktury pola magnetycznego planety.

Określenie procesu formowania się Jowisza zostanie osiągnięte poprzez badania masy stałego jądra planety i zawartości ciężkich pierwiastków (głównie tlenu i azotu) w atmosferze. Badania struktury wewnętrznej Jowisza zostaną wykonane poprzez pomiary pola grawitacyjnego i magnetycznego. Dynamika i skład atmosfery będą badane do poziomu ciśnienia poniżej 100 barów poprzez rejestrację emisji mikrofalowej. Pozwoli to na zbudowanie trójwymiarowego modelu rozkładu wody i amoniaku. Woda i amoniak odpowiadają za lokalne zmiany pogody. Zawartość wody jest również istotna dla modeli formowania się Jowisza i transportu składników lotnych na początku istnienia Układu Słonecznego. Juno pozwoli też na globalne pomiary zawartości tlenu, oraz na badania konwekcji kontrolującej globalną cyrkulację atmosfery. Poznanie magnetosfery umożliwi eksploracja jej regionów polarnych oraz badania jej wpływu na atmosferę planety. Zebrane informacje na temat procesu formowana się Jowisza będą bardzo istotne dla modeli formowania się Układu Słonecznego i innych systemów planetarnych.

Rozpoczęcie integracji sondy Juno to kolejny krok w kierunku rozpoczęcia misji w przewidywanym czasie. Start planowany jest na sierpień 2011 roku a dotarcie do Jowisza w 2016 roku. Koniec misji planowany jest około 2018 roku. Po misji Juno kolejną wyprawą w kierunku Jowisza (gdzie sonda/y będą na orbicie wokół tej planety) to EJSM – Europa Jupiter System Mission. Start planowany jest około 2020 roku.

Źródła informacji:
http://www.space.com/missionlaunches/jupiter-spacecraft-juno-100407.html

oraz forum polskojęzyczne A4U.

Comments are closed.