WISE odkrywa dziesiątki nowych asteroid

0

Pracujący w podczerwieni teleskop kosmiczny WISE umożliwia wykrywanie dużej liczby niewielkich obiektów, poruszających się głównie w pasie asteroid, znajdującym się pomiędzy Marsem a Jowiszem, w tym także bardzo ciemnych o niskim współczynniku odbijania światła. Pewna część wszystkich odkrywanych przez urządzenie ciał kosmicznych posiada orbity, które przebiegają na tyle blisko Ziemi, by mieścić się w podkategorii obiektów NEO (Near Earth Object) nazywanych PHA (Potentially Hazardous Asteroids) i stanowić dla naszej planety zagrożenie, przechodząc w odległości mniejszej niż 8 milionów kilometrów od Ziemi. Jest to dystans około 20-krotnie większy niż w przypadku orbity Księżyca.

W czasie swojej trzymiesięcznej misji WISE odnalazł kilka asteroid mieszczących się w kategorii PHA, w tym jedną odkrytą już wcześniej w 1996 roku, która nie mogła być obserwowana z Ziemi przez dłuższy czas z powodu swojej małej jasności. Spośród wykrytych obiektów jeden przechodzi w pobliżu Ziemi w odległości zaledwie trzykrotnie większej, niż wynosi średnia odległość naszej planety od Księżyca – około 1,2 miliona kilometrów.

Ilość odkrywanych przez WISE wszystkich asteroid jest jednak znacznie większa – obecnie pojazd wykrywa dziesiątki nowych obiektów w ciągu tylko jednego dnia. Część z nich należy do nowo odkrytej populacji ciemnych ciał kosmicznych, pochłaniających do 95% padającego na nie światła. Choć w ogromnej liczbie przypadków są to niewielkie obiekty, których średnice można mierzyć w dziesiątkach metrów raczej niż kilometrów, to w przypadku wejścia w ziemską atmosferę nadal mogą one spowodować znaczne szkody. Uderzenie nawet stosunkowo małego obiektu o średnicy 50 metrów w centrum miasta spowodowałoby jego całkowite zniszczenie – dobrym przykładem mogą być tutaj symulacje przeprowadzone w ramach próby odpowiedzi na pytanie jaki obiekt mógł spowodować zniszczenia tajgi w słynnej ‘eksplozji Tunguskiej’. Oszacowano, że ciało kosmiczne, które powaliło drzewa mogło być meteorytem kamiennym o średnicy około 60 metrów. Energia jego eksplozji równała się prawdopodobnie około 10-15 Mton trotylu – równowartość około stu bomb zrzuconych na Hiroszimę.

Rejestrowane przez WISE obrazy w podczerwieni pozwolą na określenie orbit tych potencjalnie niebezpiecznych asteroid, co dałoby naukowcom czas na przemyślenie najlepszej strategii pozwalającej na uniknięcie lub zminimalizowanie skutków uderzenia. Oprócz teleskopu orbitalnego w poszukiwaniu obiektów bliskich Ziemi biorą udział programy Catalina Sky Survey, Spacewatch, NEAT and LONEOS i inne, których zadaniem jest pełny przegląd nieba.

Szacuje się, że WISE przed zakończeniem swojej misji odnajdzie do stu tysięcy asteorid krążących w pasie za orbitą Marsa oraz setki obiektów, mieszczących się w definicji NEO.

Źródło: NASA

Comments are closed.