WISE: nowe odkrycia ciemnych obiektów w pobliżu Ziemi

0

Teleskop kosmiczny WISE (Widefield Infrared Survey Explorer), wystrzelony w grudniu zeszłego roku odkrył od 16 do 20 nowych, ciemnych asteroid, których orbity przebiegają w pobliżu Ziemi. Obiekty te są ‘ciemne’ tj. ich albedo jest bardzo niskie – szacuje się, że większość z nich pochłania aż 90% padającego na nie światła, choć jeden z nich przesuwa tę granicę aż do około 95%. Przypuszcza się, iż mogą to być pozostałości po starych kometach, których jądra utraciły już cały zawarty w nich gaz i pył, pozostawiając jedynie luźno powiązany ze sobą materiał skalny. Ich pochodzenie nie jest jednak do końca jasne.

Na obecnym etapie nie można również stwierdzić jak duża może być populacja obiektów tego typu – WISE wykonuje przegląd nieba dopiero od siedmiu tygodni i do jego zakończenia nadal brakuje mu około sześciu miesięcy. Asteroidy te nie były dotychczas wykryte, ponieważ ich niskie albedo praktycznie uniemożliwia ich detekcję przez teleskopy pracujące w spektrum światła widzialnego. WISE jest w stanie je wykryć ponieważ pracuje w zakresie podczerwieni – innymi słowy wykrywa te obiekty ponieważ ‘widzi’ fotony podczerwone przez nie emitowane.

Uważa się, że komety pochodzą z odległych rubieży Układu Słonecznego, gdzie stosunkowo niewielkie zaburzenia grawitacyjne mogą skierować je w kierunku Słońca. Z tego względu ogromna większość zaobserwowanych komet posiada charakterystyczne, eliptyczne orbity. W pewnej niewielkiej liczbie przypadków orbity te mogą jednak ulec zmianie dzięki oddziaływaniu z planetami – w szczególności Jowiszem – co może spowodować ich ‘uwięzienie’ w wewnętrznej części naszego układu.

Ciemne asteoridy wykryte przez WISE posiadają duże inklinacje do pasuje to teorii ich kometarnego pochodzenia. Zebrane dane stanowią pierwszy zestaw informacji o asteroidach uzyskany za pośrednictwem tego teleskopu orbitalnego, można zatem spodziewać się kolejnych odkryć obiektów tego typu.

Wykryte asteroidy nie stanowią zagrożenia dla Ziemi, choć na obecnym etapie nie można wykluczyć istnienia innych ciemnych obiektów, których orbity przecinają się z orbitą Ziemi.

Źródło: Discovery News

Comments are closed.